Coxiella burnetii antistof (Q-feber) (IgG, IgM) (R-nr. 307)

Indikation

Feber, pneumoni, hepatitis eller endocarditis af ukendt ætiologi.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven tages tidligst muligt i sygdomsforløbet og mindst 1 gang senere, helst 2-3 uger efter sygdomsdebut. Prøver tages med 2 ugers mellemrum for at påvise titerændring og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om dato for sygdommens begyndelse og evt. antibiotikabehandling, graviditet, relevant eksposition og erhverv samt evt. udenlandsrejse.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret angives i titerenheder, tilføjet oplysning om grænseværdier, som angiver hvornår prøven er positiv/negativ/inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Akut infektion: Ved den akutte infektion udvikles normalt overvejende antistoffer mod fase II. En stigning i IgG antistoffer mod fase II på 4 fold dvs. fx. fra 1:256 til 1:1024 eller kombinationen af positive IgG og IgM antistoffer mod fase IIbetragtes som tegn på en aktuel infektion.

Serokonverteret: Man kan påvise IgG antistoffer mod fase II i op til flere år efter en akut infektion.

Kronisk infektion: Positive IgG antistoffer mod fase I, indikerer at der kan være tale om en persisterende infektion med C. burnetii. Dette fund skal sammenholdes med de kliniske og øvrige parakliniske fund, og er i sig selv ikke nok til at stille diagnosen kronisk Q-feber.

IgG fase I: Titer >1:256 betragtes som positiv. Titer 1:128-1:256 er inkonklusiv. Titer < 1:128 er negativ.

IgG fase II: Titer > 1:512 betragtes som positiv. Titer 1:128-1:512 er inkonklusiv. Titer < 1:128 er negativ.

IgM fase I: Titer > 1:64 betragtes som positiv. Titer 1:64 er inkonklusiv. Titer < 1:64 er negativ.

IgM fase II: Titer > 1:128 betragtes som positiv. Titer 1:64-1:128 er inkonklusiv. Titer < 1:64 er negativ.

Bemærkning

Ved akut infektion fremkommer antistoffer efter ca. 1-2 ugers sygdom.

Differentialdiagnose kan være andre Rickettsioser.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 256.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 64.

Analysens princip

Antistoffer påvises mod hele bakterieceller ved immunofluorescensmikroskopi. Resultatet angives som en titer.

Synonym

Q-feber test, QFT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU54251 P—Coxiella burnetii-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
143051000100000 Coxiella burnetii (Q-feber) antistof - Fuldblod
143051000900000 Coxiella burnetii (Q-feber) antistof - Serum
143051001000000 Coxiella burnetii (Q-feber) antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU54251 Coxiella burnetii antistof(Q-feber)
NPU27830 P—Coxiella burnetii(fase I)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27831 P—Coxiella burnetii(fase I)-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27832 P—Coxiella burnetii(fase II)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27833 P—Coxiella burnetii(fase II)-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
603 2.296,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00