Human coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 (RNA) (R-nr. 2058)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Svælgpodninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/Eswab. Kulpodepind kan ikke anvendes. Eswab kan ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet.
  • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning.
  • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse.
  • BAL væske (1,5 ml, minimum 0,5 ml) opsamles i et sterilt tørglas. 

Andre luftvejsvirus kan give lignende sygdomsbillede.

Luftvejsmaterialer: Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke (se R-nr. 680).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag, ellers opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med enten Human coronavirus 229E, Human coronavirus OC43, Human coronavirus NL63, eller Human coronavirus HKU1.

Analysens princip

Multiplex real time PCR (inkluderet i luftvejspakken (se R-nr. 680).

Human coronavirus (229E, OC43, NL63) target: Nucleocapsid gen. 

Human coronavirus HKU1 target: Replicase 1b gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2058
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Analysen er DANAK akkrediteret på følgende prøvematerialer: Svælgpodning, Nasopharynxsekret, Ekspektorat, Trachealsekret, BAL.

Bestillingskode

SSI00022, Human Coronavirus RNA
320752017000000 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Nasopharynxsekret
320752014000000 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Ekspektorat
320752016000000 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Trakealsekret
320756015000000 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Bronkoalveolær lavage (BAL)
320755000010151 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Podning - Svælg
320755000010242 Coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 DNA/RNA (forkølelses virus) - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)

Svarkode

NPU27677 Syst(spec.)—Human coronavirus 229E(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27682 Syst(spec.)—Human coronavirus NL63(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27687 Syst(spec.)—Human coronavirus OC43(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53973 Syst(spec.)—Human coronavirus HKU1(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100971 2.102,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00