Clostridium tetani toxin antistof (R-nr. 2052)

Indikation

Status for beskyttelse mod tetanustoksin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 2 mL
  • Serum 0,5 mL

Når vurdering af immuniteten mod tetanus er indiceret, dog tidligst 20 dage efter injektion af tetanusvaccine.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Koncentration af antistof mod tetanustoksin (kIU/L serum): < 0,02
Patienten er ikke beskyttet. Det anbefales at give en eller flere doser tetanusvaccine, afhængigt af patientens vaccinationsstatus

Koncentration af antistof mod tetanustoksin (kIU/L serum): 0,02-0,2
Patienten er beskyttet i begrænset omfang. Det anbefales at give en eller flere doser tetanusvaccine, afhængigt af patientens vaccinationsstatus

Koncentration af antistof mod tetanustoksin (kIU/L serum): > 0,2
Patienten er beskyttet. Vaccination anbefales ikke. 

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Koncentration af antistof mod Tetanustoksin (kIU/L serum) Tolkning Anbefaling
< 0,02  Patienten er ikke beskyttet Det anbefales at give en eller flere doser tetanusvaccine, afhængigt af patientens vaccinationsstatus
0,02-0,2  Patienten er beskyttet i begrænset omfang Det anbefales at give en eller flere doser tetanusvaccine, afhængigt af patientens vaccinationsstatus
> 0,2  Patienten er beskyttet Vaccination anbefales ikke

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,20± 4,97% = 0,20 (0,19-0,21)  kIU/L inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,20 kIU/L.

Analysens princip

Kvantitativ bestemmelse af antistoffer mod tetanustoksin med ELISA. Resultatet angives som kIU/L.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU56571 P—Clostridium tetani-toxin-antistof; arb.stofk.(IS 76/589; proc.)
148381000100000 Tetanustoksin (stivkrampe) antistof - Fuldblod
148381000900000 Tetanustoksin (stivkrampe) antistof - Serum
148381001000000 Tetanustoksin (stivkrampe) antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU56571 P—Clostridium tetani-toxin-antistof; arb.stofk.(IS 76/589; proc.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
98480 871,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00