Bordetella pertussis antistof (IgG) (R-nr. 667)

Indikation

Formodning om kighoste (tussis convulsiva) hos personer 8 år og ældre.
Langvarig hoste hos voksne.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning tidligst 1 uge efter start af symptomer.

Se grafikken: "Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode" (pdf)

Thumbnail: Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

kIU/L, samt positiv/negativ/inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

En positiv IgG tyder på Bordetella pertussis infektion. Negativt resultat udelukker ikke infektion, specielt ikke i den tidlige fase. I tilfælde af negativt eller inkonklusivt svar, og hvor symptomerne kun har varet kort tid, anbefales indsendelse af ny prøve efter ca. 2 uger. 

Positiv: større end 75 kIU/L.
Inkonklusiv: 50-75 kIU/L.
Negativ: mindre end 50 kIU/L.

Bemærkning

Analysen kan anvendes til personer 8 år og ældre. Analysen bør ikke anvendes ved DiTeKiPol vaccination indenfor de seneste to år. Analysen kan ikke anvendes til vurdering af vaccinationsstatus.

Kun IgG er anvendelig til diagnostik. Antistoffer fra vaccination falder til normalniveau i løbet af ca. 2 år, og vil derfor ikke give anledning til falsk-positivt diagnostisk resultat herefter.

Hvis symptomerne kun har varet kort tid (≤ 2 uger) anbefales diagnostik ved hjælp af PCR.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: 81% (dog lavere i den tidlige fase, her anbefales dyrkning eller PCR).
Specificitet: 96%.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 75± 16,35% = 75 (62-87) kIU/L. inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 75 kIU/L.

Analysens princip

ELISA. Der undersøges for IgG antistof.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 667
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Kighoste

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU27961 P—Bordetella pertussis-antistof(IgG); arb.stofk.(IS  06/140; proc.) = ? × 10³ IU/L
143611000100000 Bordetella pertussis (kighoste) IgG (immunstatus) - Fuldblod
143611000900000 Bordetella pertussis (kighoste) IgG (immunstatus) - Serum
143611001000000 Bordetella pertussis (kighoste) IgG (immunstatus) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU27961 P—Bordetella pertussis-antistof(IgG); arb.stofk.(IS  06/140; proc.) = ? × 10³ IU/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
77151 1.287,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00