Overvågningsanalyser

Håndbog om indsendelse af isolater m.v. til overvågning og reference.

Håndbog (3. udgave) til landets laboratorier knytter sig til Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme (BEK nr. 1260 af 27/10/2023), og beskriver for hver mikroorganisme i hvilke situationer og hvordan isolater eller andet biologisk materiale skal indsendes til Statens Serum Institut.

Håndbogen omhandler også mikroorganismer, der indsendes som del af en frivillig ordning eller som indsendes til reference.

Download håndbogen (pdf) her

Forside af: Håndbog om indsendelse af isolater m.v. til overvågning og reference