Metapneumovirus (RNA) (R-nr. 245)

Indikation

Luftvejsinfektion med human Metapneumovirus.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning
 • Nasopharynxsekret
 • Ekspektorat
 • Trachealsekret
 • BAL
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet:

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet.
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning.
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, trakealsugesæt eller spidsglas.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Diagnostisk for infektion med humant metapneumovirus.

Bemærkning

Andre virus kan give lignende sygdomsbillede.

Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakken, analyseres prøven i hele pakken (se R-nr. 680).

Analysens princip

Multiplex real time PCR (inkluderet i luftvejspakken).

Target: Nucleoprotein gen. 

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 245
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Analysen er DANAK akkrediteret på følgende prøvematerialer: BAL, Ekspektorat, Podning, Trachealsekret, Nasopharynxsekret.

Bestillingskode

NPU28215 Syst(spec.)?Metapneumovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
320952014000000 Metapneumovirus RNA - Ekspektorat
320952016000000 Metapneumovirus RNA - Trakealsekret
320952017000000 Metapneumovirus RNA - Nasopharynxsekret
320955000010151 Metapneumovirus RNA - Podning - Svælg
320955000010242 Metapneumovirus RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
320956015000000 Metapneumovirus RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU28215 Syst(spec.)?Metapneumovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
56132 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00