Haemophilus influenzae type b antistof (Hib) (R-nr. 313)

Indikation

Vurdering af respons på vaccination mod Haemophilus influenzae type b (Hib). Udredning af recidiverende Hib infektioner eller af immunstatus ved immundefekt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Den kliniske problemstilling skal angives nøjagtigt.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Antistofniveau i µg/mL.

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Tolkningen vil afhænge af den kliniske problemstilling. Hib antistofniveau > 1 µg/mL anses for at yde langtidsbeskyttelse hos vaccinerede. Et naturligt erhvervet antistofniveau på 0,15 µg/mL anses for at være beskyttende hos uvaccinerede.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 1,00± 8,31% = 1,00 (0,92-1,08) µg/mL inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 1,00 µg/mL.

Analysens princip

Måling af antistoffer rettet mod kapselpolysakkarid fra Hib med ELISA. Resultatet angives i µg pr. mL serum med vejledning om vaccination.

Synonym

Hib antistoffer

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU08044 P—Haemophilus influenzae b-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
141001000100000 Haemophilus influenzae type b antistof - Fuldblod
141001000900000 Haemophilus influenzae type b antistof - Serum
141001001000000 Haemophilus influenzae type b antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08044 P—Haemophilus influenzae b-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
437 868,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00