Pneumoni antigen (urin) (R-nr. 187)

Indikation

Pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Morgenurin 10 (5) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet og den/de følgende uger.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Legionella resultatet angives som antigen påvist, ikke påvist eller inkonklusiv.

Pneumokok resultatet angives som antigen påvist eller ikke påvist. 

Svartid

Se under de enkelte analyser.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved L. pneumophila serogruppe 1 pneumoni kan der hos langt de fleste patienter påvises antigen i urinen få dage efter sygdomsdebut og i én til flere uger derefter. Antigen kan i nogle tilfælde også påvises ved infektion med andre L. pneumophila serogrupper, men testens sensitivitet for disse serogrupper er yderst ringe. Negativt resultat udelukker ikke Legionella infektion. Inkonklusive værdier kan give formodning om aktuel L. pneumophila infektion og en ny prøve bør undersøges. Påvisning af antigen er et sikkert tegn på aktuel L. pneumophila infektion.

Pneumokok: Besvarelsen vil som regel indeholde en kort vurdering. Ved positivt resultat angives så vidt muligt pneumokokpolysakkaridernes serotype/gruppe. Negativt resultat udelukker ikke infektion med pneumokokker.

Sensitivitet og specificitet

LUT:
Sensitivitet ca. 50% (Legionella pneumoni generelt)
Specificitet ca. 99%

Analysens princip

Legionella antigen i urin påvises ved capture ELISA med kaninantistoffer mod L. pneumophila serogruppe 1 , som er den hyppigste årsag til Legionella pneumoni. Positive prøver konfirmeres efter varmebehandling (kogning).

Kvalitativ påvisning af pneumokok typespecifikke polysakkaridantigener ved latexagglutination.

Synonym

Legionella antigen og pneumokokantigen i urin

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU17999 U—Pneumoni antigen; egenskabsart(liste; proc.)
139413001000000 Pneumoni-udredning antigener - Urin - first-void

Svarkode

NPU12406 U(spec.)—Legionella pneumophila(ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU12756 U—Streptococcus pneumoniae(ag); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39161 1.654,00
39170 

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00