Pneumoni, atypisk (DNA) (svælgpodning eller sekret fra nedre luftveje) (R-nr. 184)

Indikation

Luftvejsinfektion som bronkitis eller pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podemateriale fra svælg på chlamydia podepind i chlamydia transportmedium eller på hvid vatpind i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand.
  • Mindst 1 mL ekspektorat, trakealsekret, BAL eller lign. i spidsglas eller ekspektoratdåse.

Materiale fra de nedre luftveje er ofte mere velegnet end podning fra svælg.

Efter særlig aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Trakealsekret og lignende kan indsendes i sterilt spidsglas eller ekspektoratdåse. Chlamydia podepind samt plastrør med chlamydia transportmedium. Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand er en alternativ mulighed.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analyseresultat afsendes på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver inkonklusive resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt analyseresultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion. Negativt analyseresultat udelukker ikke infektionen.

Bemærkning

Sekret fra nedre luftveje kan også undersøges ved PCR for Chlamydia psittaci og Legionella.

Analysens princip

C. pneumoniae DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for 16S ribosomalt RNA fra C. pneumoniae. Alle positive resultater undersøges i konfirmatorisk test med påvisning af en anden C. pneumoniae gensekvens.

M. pneumoniae DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for P1, som er det vigtigste adhæsin for M. pneumoniae. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden M. pneumoniae gensekvens.

For begge analyser gælder, at validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op til 3% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 184
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00184
122612014000000 Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Ekspektorat
122612016000000 Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Trakealsekret
122616015000000 Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}
122615000010151 Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Podning - Svælg
122615000010242 Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (Nasopharynx)

Svarkode

SSI00184 Atypisk pneumoni(DNA)
NPU18747 Sekr(spec.)—Chlamydia pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ? 
NPU18777 Sekr(spec.)?Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39150 1.806,00
39155 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00