Campylobacter coli + jejuni antistof (IgG, IgM, IgA) (R-nr. 367)

Indikation

Formodning om reaktiv artrit efter gastroenterit; udredning af Guillain-Barrés polyneuropati; diarré af uafklaret årsag (over 1 uges varighed).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Antistoffer kan først påvises efter 10.-14. sygdomsdag.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om dato for sygdommens begyndelse og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret gives i arbitrære enheder, tilføjet tolkning om prøven er positiv, negativ eller inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved at kombinere alle tre antistofklasser er der på dansk materiale vist en sensitivitet og specificitet på 90%.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 1,90± 7,76% = 1,90 (1,75-2,05) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 1,90 arbitrære enheder.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 1,60± 8,41% = 1,60 (1,47-1,73) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 1,60 arbitrære enheder.

IgA: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,85± 7,16% = 0,85 (0,79-0,91) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,85 arbitrære enheder.

Analysens princip

ELISA. Der undersøges for antistofklasserne IgG, IgM og IgA.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 367
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14452 P—Campylobacter coli+jejuni-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
148201000100000 Campylobacter antistof - Fuldblod
148201000900000 Campylobacter antistof - Serum
148201001000000 Campylobacter antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14452 Campylobacter antistof Ig(G,M,A)
NPU14453 P—Campylobacter coli+jejuni-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14454 P—Campylobacter coli+jejuni-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14455 P—Campylobacter coli+jejuni-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
34243 1.211,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Artrit Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00