Human parvovirus B19 antistof (IgG) (R-nr. 222)

Indikation

Bestemmelse af immunstatus.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved behov for bestemmelse af immunstatus.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv IgG: Patienten har haft infektion med parvovirus B19 og er immun.

IgG negativ: Patienten er ikke immun over for parvovirus B19.

Analysens princip

Påvisning af IgG antistof ved ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12223 P—Parvovirus B-19-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
342621000900000 Parvovirus B-19 IgG (immunstatus) - Serum
342621000100000 Parvovirus B-19 IgG (immunstatus) - Fuldblod
342621001000000 Parvovirus B-19 IgG (immunstatus) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12223 P—Parvovirus B-19-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
616 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00