Streptococcus pneumoniae (ag) (antigen i urin (PUT)) (R-nr. 139)

Indikation

Undersøgelsen kan foretages ved formodning om pneumoni, bakteriæmi og/eller meningitis, hvor ætiologien ikke har kunnet fastlægges ved dyrkning eller mikroskopi. Dersom invasiv pneumokoksygdom udelukkende er påvist med PCR, kan der undertiden foretages serotypebestemmelse baseret på pneumokokantigen i en urinprøve.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Urin (morgenurin bedst) 5 mL opsamlet ved midtstråleteknik

Der skal tages prøve tidligst muligt i sygdommens akutte fase og igen i den/de følgende uge(r). Det kan være hensigtsmæssigt at undersøge urinprøver opsamlet hver anden dag, da den udskilte antigenmængde varierer igennem sygdomsforløbet. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) med angivelse af prøvens art og klinisk problemstilling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved positivt resultat angives så vidt muligt pneumokokpolysakkaridernes serotype/gruppe. Negativt resultat udelukker ikke infektion med pneumokokker.

Bemærkning

Polysakkaridantigen fra pneumokokker kan i nogle tilfælde påvises i urin uger til måneder efter en pneumokokinfektion eller -vaccination.

Analysens princip

Kvalitativ påvisning af typespecifikke pneumokokpolysakkaridantigener ved latexagglutination.

Synonym

Pneumokokantigen (PUT) i urin

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12756 U—Streptococcus pneumoniae(ag); arb.k.(proc.) = ?
131263000100000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antigen (PUT) - Urin

Svarkode

NPU12756 U—Streptococcus pneumoniae(ag); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39169 827,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00