Kuldeagglutinin + Mycoplasma pneumoniae antistof  (R-nr. 351)

Indikation

Formodning om luftvejsinfektion med M. pneumoniae, specielt efter start af behandling. I den tidlige fase af infektionen er påvisning af M. pneumoniae ved PCR i svælgpodning mere sikker.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven tages tidligst muligt i sygdomsforløbet. Ny prøve bør tages 8-10 dage senere, for at en evt. titerstigning kan påvises.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Evt. tidligere prøve ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding. Positiv ved titer ≥ 64.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

MPT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver MPT oftest positiv i slutningen af 2. sygdomsuge. Efter infektionen vedbliver MPT at være positiv i uger, måneder eller år. Efter svær pneumoni ses MPT titer > 1.000 undertiden i > 1 år. Stigning af MPT titer med faktor ≥ 4 (fx. fra 16 til ≥ 64) er et sikkert tegn på infektion med M. pneumoniae. MPT titer ≥ 512 er oftest udtryk for aktuel eller nylig overstået M. pneumoniae infektion.

KAT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver KAT oftest positiv nogle dage tidligere end MPT. Efter overstået infektion falder KAT titeren tidligere end MPT titeren. I den akutte fase af en M. pneumoniae infektion fås positiv KAT hos 95%, ca. 80% og ca. 50% af patienterne, der er henholdsvis < 20 år, 20-39 år og ≥ 40 år gamle. Positiv MPT og KAT (begge ≥ 64 i samme prøve) tyder på aktuel eller nylig overstået M. pneumoniae infektion.

Bemærkning

Positiv KAT og negativ MPT kan ses ved infektioner med Epstein-Barr virus, influenzavirus, adenovirus, cytomegalovirus samt andre vira. Kronisk forhøjet KAT kan ses ved proliferative forandringer af lymfoidt væv (lymfatisk leukæmi, kuldeagglutininsyndrom) og ved levercirrose.

Samme prøve kan undersøges for antistoffer mod Legionella og Chlamydia (CKT, og C. pneumoniae IgG/IgM). Forløbet af lungebetændelse, som er forårsaget af M. pneumoniae, kan mildnes og afkortes gennem behandling med makrolider eller tetracycliner.

Måleområde og måleusikkerhed

MPT: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 64.

KAT: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 64.

Analysens princip

MPT: Komplementbindingstest der påviser antistoffer mod kloroform-metanol ekstraherede antigener af M. pneumoniae.

KAT: Inkubering med humane type OI erytrocytter ved 4 °C.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen, kontroller og komplement
Internt reference nummer: R-nr. 351
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Mycoplasma pneumoniae test (MPT) og kuldeagglutinin test (KAT) MPT og KAT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU17476 P—Kuldeagglutinin+Mycoplasma pneumoniae-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
140181000100000 Mycoplasma pneumoniae (MPT og KAT) - Fuldblod
140181000900000 Mycoplasma pneumoniae (MPT og KAT) - Serum
140181001000000 Mycoplasma pneumoniae (MPT og KAT) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU17476 Kuldeaggl.+Mycopl. pn.-Ab gruppe
NPU08067 P—Mycoplasma pneumoniae-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU08070 P—Kuldeagglutinin; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
484 588,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00