Hepatitis E virus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 219)

Indikation

Formodning om HEV infektion, specielt efter udlandsophold.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL
  • EDTA 3 (2) mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

HEV antistof negativ: Patienten har ikke haft HEV infektion eller er nylig inficeret.

HEV antistof positiv: Positiv IgM og IgG forenelig med akut infektion, påvist IgG alene er forenelig med tidligere infektion.

Immunsupprimerede patienter bør også undersøges med PCR for HEV (R-nr. 672).

Bemærkning

HEV forekommer endemisk i en række lande i Asien, Afrika og Mellemamerika. Muligvis sporadisk forekommende i Europa og Nordamerika. Smitte er fækal/oral ligesom for HAV.

Analysens princip

ELISA.

Synonym

HEV antistof

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU54238 P—Hepatitis E virus-antistof; arb.k.(liste; proc.)
341601000100000 Hepatitis E virus antistof - Fuldblod
341601000800000 Hepatitis E virus antistof - Blod (EDTA-glas)
341601000900000 Hepatitis E virus antistof - Serum
341601001000000 Hepatitis E virus antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU54238 Hepatitis E virus-Ab-P
NPU12733 P—Hepatitis E virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU28171 P—Hepatitis E virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
59 1.121,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00