Mycoplasma arter (special dyrkning) (R-nr. 143)

Indikation

Formodning om infektion med mycoplasmer, fx pneumoni eller infektiøse processer hvorfra klassiske bakterier ikke kan dyrkes. Patienter med immundefekt eller i immunsuppressiv behandling er særligt udsatte for infektion med mycoplasmer.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Dyrkningssvar: Mycoplasma påvist eller ikke påvist. Resultat af artsidentifikation.

PCR svar for luftvejsprøver: Mycoplasma pneumoniae DNA: Påvist eller ikke påvist ved PCR.

Svartid

Skriftligt positivt dyrkningssvar afsendes efter 1-5 uger afhængigt af den isolerede arts væksthastighed. Negativt dyrkningssvar afsendes 5 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af M. pneumoniae er sikkert tegn på igangværende eller nyligt overstået infektion med M. pneumoniae. Evt. påvisning af andre mycoplasmer kommenteres af laboratoriet.

Bemærkning

Dyrkning af M. pneumoniae fra podning fra hals og aspirat fra trachea/bronkier har sjældent betydning for akut diagnose, hvor påvisning ved PCR bør foretrækkes.

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

Sensitivitet og specificitet

Den kliniske sensitivitet vil variere med prøvemateriale, sygdoms-varighed og mycoplasma arten.

Analysens princip

Påvisning ved dyrkning på specialsubstrater. Der anvendes et bredt udvalg af vækstmedier således at de fleste arter af Mycoplasma, Ureaplasma og Acholeplasma påvises. Artsbestemmelse bl.a. ved væksthæmning med specifikke antisera. Alle luftvejsprøver undersøges endvidere for Mycoplasma pneumoniae DNA ved PCR.

Synonym

Dyrkning af Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. og Acholeplasma spp.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00143
104901000800000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Blod (EDTA-glas)
104901020000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Spinalvæske
104901030000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Ledvæske
104901040000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Pleuravæske
104901042000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Ascitesvæske
104903000100000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Urin
104903043300000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Fæces
104904001000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Biopsi
104906015000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Bronkoalveolær lavage {BAL}
104906021000000 Mycoplasma spp. Dyrkning - Drænvæske

Svarkode

SVI00143
SMD00143

Pris

Artikel nr. Pris 2024
441 1.532,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Legionella & Mycoplasma 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00