Zikavirus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2017)

Indikation

Zika giver en kortvarig (2-7 dage) mild febril sygdom, der minder om mild Denguevirus infektion. Sygdommen kendetegnes ved konjunktivitis, forbigående artritis/artralgier især i de små led i hænder/fødder, makulo-papilløst udslet, der starter i ansigtet og spreder sig til hele kroppen, evt. hæmato-sperma. Diagnosen stilles ved RT-PCR på blod og/eller IgM positivitet og IgG titerstigning. Der kan optræde antistof krydsreaktion til andre flavivirus som Dengue, mens titerstigningen er specifik for Zika.

Zikavirus tilhører Flavivirus familien og kan smitte mennesker via myg. Zika minder om andre patogene vektoroverførte flavivirus som Dengue, West Nile og Japansk encephalitis, men giver kun relativ mild sygdom i mennesker. Zikavirus er endemisk i Afrika og Asien, men i 2007 var et Zikavirus udbrud på øen Yap i Stillehavet uden for det endemiske område. Zikavirus tilhører gruppen af emerging virus, som potentielt kan spredes til nye områder hvor Aedes myggen findes. Der er ikke set transmission af Zikavirus i Europa og importerede tilfælde er sjældne.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA 3 mL
  • Fuldblod 5 mL
  • Citrat blod 3 mL
  • Heparin blod 3 mL
  • Serum 3 mL

Rekvirering

Analysen kan alene bestilles af hospitalsafdelinger.

Det anbefales at undersøge for dengue og chikungunya virus samtidig med undersøgelse for zikavirus, da de tre myggeoverførte sygdomme minder om hinanden og serologisk krydsreaktion hyppigt optræder. Derfor kan alle tre analyseresultater være vigtige for tolkning af resultatet.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. 

Svar

IgG: Positiv (titer 100, 200…), Negativ (mindre end titer 100). IgM: Positiv (Titer 10, 20…), Negativ (mindre end titer 10).

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv IgM og/eller IgG titer-stigning er forenelig med aktuel infektion.  

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag.

Analysens princip

Immunofluorescens.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU53850 Csv—Zika virus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
NPU53851 P—Zika virus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
340531000100000 Zika virus IgG, IgM - Fuldblod
340531000800000 Zika virus IgG, IgM - Blod (EDTA-glas)
340531000900000 Zika virus IgG, IgM - Serum
340531001000000 Zika virus IgG, IgM - Serum eller koagelblod
340531017100000 Zika virus IgG, IgM - Blod (heparin-glas)
340531017500000 Zika virus IgG, IgM - Blod (citrat-glas)

Svarkode

NPU53851 Zikavirus-Ab gruppe-P
NPU53038 Csv—Zika virus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53043 Csv—Zika virus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53044 P—Zika virus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53045 P—Zika virus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96316 2.211,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00