Plasmodium antistof (IgG, IgM) (R-nr. 388)

Indikation

Screening af bloddonor efter ophold i malariaområde, formodning om pågående malaria infektion, retrospektiv diagnosticering ved formodede malaria anfald, udredning ved splenomegali efter tropeophold. Undersøgelsen er værdiløs i akut malaria diagnostik.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt geografisk anamnese ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titrering af antistoffer mod schizonter af Plasmodium falciparum.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Plasmodium falciparum: Resultatet er negativt ved tilstedeværelse af præerytrocytære schizonter i leveren og i de første ca. 7 dage efter begyndelsen af det kliniske anfald. I forbindelse med aktuel infektion hos non-immun patient bliver IgG titer ofte ≥ 640. Hos semi-immun patient bliver IgG titer ofte betydeligt højere. Persistens af reaktivitet afhænger af antallet af tidligere anfald og af parasitæmiens varighed. Ved primært anfald, behandlet kort tid efter klinisk debut, ophører påviseligheden i løbet af ca. 6 måneder. Positivt resultat for IgM og IgG tyder på infektion med plasmodier. Positivt resultat for IgG tyder på tidligere infektioner. For IgG positiv når titer ≥ 80 og for IgM positiv når titer ≥ 40.

Plasmodium malariae, P. vivax og P. ovale: Positive resultater oftest i lavere titre kan ses, dog sjældent hos non-immune rejsende.

Analysens princip

IFAT med titrering af antistoffer mod schizonter af Plasmodium falciparum. Det anvendte antigen krydsreagerer med antistoffer mod P. vivax, P. ovale og P. malariae. Positivt resultat angives som en titer, der er reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 388
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Malariaparasitter, antistof (IgG, IgM)

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14921 P—Plasmodium-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
440301000100000 Plasmodium (malaria) antistof - Fuldblod
440301000900000 Plasmodium (malaria) antistof - Serum
440301001000000 Plasmodium (malaria) antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14921 Plasmodium-antistof
NPU12250 P—Plasmodium-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12251 P—Plasmodium-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
299 1.095,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00