Forsendelse af prøver

Statens Serum Institut (SSI) har indført en ny transportordning til patientprøver – opsamling sker hver nat via bil over landet, og ordningen afløser forsendelser med gratis porto via PostNord.

Transportordning

Den 18. juni 2018 startede en ny transportordning for patientprøver fra regionerne til SSI. Hver nat kører en bil fra Aalborg gennem landet, og opsamler patientprøver et sted per region til levering på SSI kl. 5 om morgenen.

Ordningen er kommet i stand på baggrund af et konstruktivt samarbejde med regionerne om et optimeret prøve-flow, og vil betyde at SSI kan opsætte analyser tidligere på dagen til gavn for patienterne. De involverede regioner har interne transportordninger man kan tilmelde sig, som henter prøver fra sygehuse, praksisser og klinikker til et afhentningssted, hvor SSI-bilen opsamler.

Den nye transportordning betyder, at gratis porto med returpakkeordningen via PostNord ophører, og evt. resterende returpakkelabels skal kasseres. Hvis man fortsat ønsker at sende diagnostiske prøver til SSI via post, skal man selv betale porto, og der kan forventes en længere transporttid end ved den nye SSI-bilordning.

Sender man diagnostiske prøver til SSI, skal disse være emballeret i henhold til gældende lovgivning og adresseres til:

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Ved aflevering via kurer skal man være opmærksom på, at adressen angives som Ørestads Boulevard 5 på mange GPS-systemer.

Prøvekuverter kan gratis rekvireres hos SSI på Blanket 6 eller ved henvendelse til ordre@ssi.dk.

SSI bilen for det 1. halve år af 2021

Ugedag Dato  Ingen kørsel Kørsel
Mandag 29. marts
Tirsdag 30. marts  
Onsdag 31. marts  
Skærtorsdag 1. april  
Langfredag 2. april  
Lørdag 3. april  
Påskedag søndag 4. april  
2. påskedag mandag 5. april  
       
Torsdag 29. april
 
Bededag fredag 30. april  
       
Onsdag  12. maj   
Kr. himmelfartsdag torsdag  13. maj   
       
Pinsedag søndag 23. maj     
2. pinsedag mandag  24. maj     

Særligt for PKU-prøverne

Det er meget vigtigt, at filterpapir-blodprøven fra nyfødte (også kaldet PKU-prøven eller hæl-blodprøven) hurtigst muligt kommer SSI i hænde.

Flere af de 18 alvorlige sygdomme barnet undersøges for debuterer få dage efter fødslen og kan true barnets liv og helbred, hvis diagnosen ikke er kendt, og effektiv behandling ikke iværksættes.

Samtidigt er det vigtigt at prøven, som anbefalet, tages 48-72 timer efter fødslen, da det er på dette tidspunkt at sygdomsmarkørerne for alle 18 sygdomme er mest effektive, og screeningen således med størst sikkerhed kan afgøre om barnet bliver sygt.
Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer