Forsendelse af prøver

Statens Serum Institut (SSI) har indført en ny transportordning til patientprøver – opsamling sker hver nat via bil over landet, og ordningen afløser forsendelser med gratis porto via PostNord.

Transportordning

Den 18. juni 2018 startede en ny transportordning for patientprøver fra regionerne til SSI. Hver nat kører en bil fra Aalborg gennem landet, og opsamler patientprøver et sted per region til levering på SSI kl. 5 om morgenen.

Ordningen er kommet i stand på baggrund af et konstruktivt samarbejde med regionerne om et optimeret prøve-flow, og vil betyde at SSI kan opsætte analyser tidligere på dagen til gavn for patienterne. De involverede regioner har interne transportordninger man kan tilmelde sig, som henter prøver fra sygehuse, praksis og klinikker til et afhentningssted, hvor SSI-bilen opsamler.

Den ny transportordning betyder, at gratis porto med returpakkeordningen via PostNord ophører, og evt. resterende returpakkelabels skal kasseres. Hvis man fortsat ønsker at sende diagnostiske prøver til SSI via post, skal man selv betale porto, og der kan forventes en længere transporttid end ved den nye SSI-bilordning.

Sender man diagnostiske prøver til SSI, skal disse være emballeret i henhold til gældende lovgivning og adresseres til:

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Ved aflevering via kurer skal man være opmærksom på, at adressen angives som Ørestads Boulevard 5 på mange GPS-systemer.

Prøvekuverter kan gratis rekvireres hos SSI på Blanket 6 eller ved henvendelse til ordre@ssi.dk.

SSI transportording i julen og starten af det nye år

Dato Dag Opsamling af prøver til SSI Ingen kørsel
21. december 2018 Fredag  
22. december 2018 Lørdag  
23. december 2018 Søndag  
24. december 2018 Mandag  
25. december 2018 Tirsdag  
26. december 2018 Onsdag  
27. december 2018 Torsdag  
28. december 2018 Fredag  
29. december 2018 Lørdag  
30. december 2018 Søndag  
31. december 2018 Mandag  
1. januar 2019  Tirsdag  
2. januar 2019 Onsdag  
3. januar 2019 Torsdag  
4. januar 2019 Fredag  

 

Særligt for PKU-prøverne

Det er meget vigtigt, at filterpapir blodprøven fra nyfødte (også kaldet PKU-prøven eller hæl-blodprøven) hurtigst muligt kommer SSI i hænde.

Flere af de 17 alvorlige sygdomme barnet undersøges for debuterer få dage efter fødslen og kan true barnets liv og helbred, hvis diagnosen ikke er kendt, og effektiv behandling ikke iværksættes.

Samtidigt er det vigtigt at prøven, som anbefalet, tages 48-72 timer efter fødslen, da det er på dette tidspunkt at sygdomsmarkørerne for alle 17 sygdomme er mest effektive, og screeningen således med størst sikkerhed kan afgøre om barnet bliver sygt.
Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer