Salmonella (Enteritidis og Typhimurium) antistof (IgG, IgM, IgA) (R-nr. 361)

Indikation

Feber af ukendt årsag, særlig efter udlandsophold. Reaktiv artrit efter diarré-episoder, uafklaret diarré.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Antistoffer ved salmonellose kan først påvises ca. 10 dage efter første sygdomsdag.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om diagnose, forudgående udlandsophold, tidligere typhoidvaccination og evt. tidligere fæcesprøve med fund af Salmonella.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret gives i arbitrære enheder, tilføjet tolkning om prøven er positiv, negativ eller inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Man skal være opmærksom på at Salmonella Enteritidis og S. Typhimurium O-antigener kan findes i andre Salmonella serotyper. Salmonella-bakterier kan opdeles i > 2.000 serotyper på grundlag af kemiske forskelle i cellevæggens lipopolysakkarider (O antigener) og flagellers (svingtrådenes) proteiner (H antigener). Antigenstrukturen for udvalgte Salmonella typer i vedtagne tal- og bogstavkombinationer:

Serotype O antigen H antigen
S. Typhi  9,12
S. Enteritidis 9,12 gm 
S. Paratyphi A 2,12 
S. Paratyphi B 4,12 
S. Java 4,12 
S. Typhimurium 4,12 

Ved Salmonella infektion findes efter 10.-14. sygdomsdag almindeligvis antistoffer mod såvel O som H antigener fra den pågældende type. Som det ses af skemaet kan O krydsreaktioner til andre typer forventes. Krydsreaktion til O antigenerne fra tyfus og paratyfus B bakterierne kan fremkaldes ved infektion med mange bakterietyper, såvel inden for som uden for Salmonella-gruppen. Typhoidvaccination kan simulere en (oftest svag) tyfus-reaktion. Leversygdom kan fremkalde en i den aktuelle sammenhæng uspecifik aktivering af tyfus-paratyfus antistoffer.

Bemærkning

Ved udredning af reaktiv artrit, hvor infektiøst agens ikke er kendt, kan R-nr. 318 reaktiv artrit efter tarminfektion (asymmetrisk oligoartrit) - kombinationsanalyse anvendes.

S. Typhi, S. Paratyphi A og S. Paratyphi B: Tyfus og paratyfus er sjældne sygdomme i Danmark, 20-30 tilfælde årligt. Smitten kan næsten altid føres tilbage til et udlandsophold. Bestemmelse af Salmonella antistoffer kan især bruges til at udelukke eller bekræfte tyfus-paratyfus ved feber af ukendt årsag efter udlandsophold. Tidligt i sygdommen, inden antistoffer kan påvises, kan bakterierne påvises ved almindelig bloddyrkning. Påvisning af bakterierne i fæces er mulig i hele sygdomsforløbet, men lykkes bedst efter første sygdomsuge. Tidligere benyttedes en særlig "bacilbærerundersøgelse" med særlige tyfus og paratyfus B antigener. Den var egnet til påvisning af små antistofmængder og kunne ved en populationsundersøgelse indkredse mulige kroniske smittebærere. Nu er denne undersøgelse sjældent indiceret, og den bør i givet fald kun rekvireres efter aftale med embedslægeinstitutionen.

S. Enteritidis
og S. Typhimurium: S. Enteritidis og S. Typhimurium er de hyppigste diarréfremkaldende zoonotiske Salmonella serotyper i Danmark. De fleste tilfælde af reaktiv artrit, som er associeret med Salmonella, formodes at være forårsaget af disse serotyper.

Andre zoonotiske Salmonella serotyper: Efter aftale med laboratoriet kan der undersøges for antistoffer mod andre zoonotiske Salmonella serotyper ved begrundet mistanke om sygdom forårsaget af en bestemt Salmonella serotype. Analysen har sin styrke ved opklaring af fx fødevare-bårne udbrud hvor alle de implicerede ikke blev testet i tide med dyrkning af fæces. Antistof bestemmelser kan også bruges til sero epidemiologiske studier.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,45± 16,36% = 0,45 (0,38-0,52) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,45 arbitrære enheder.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = U (95% CI) = 0,40± 9,02% = 0,40 (0,36-0,44) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,40 arbitrære enheder.

IgA: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,35± 12,35% = 0,35 (0,31-0,39) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,35 arbitrære enheder.

Analysens princip

Serum undersøges for antistoffer mod lipopolysakarider (O-antigener) fra Salmonella Enteritidis og S. Typhimurium da disse er den hyppigste årsag til diarré som skyldes fødevarer. Der undersøges for specifikke IgG, IgM og IgA antistoffer ved ELISA.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 361
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Salmonellose, Widals prøve

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14085 P—Salmonella-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
148001000100000 Salmonella antistof (enteritidis og typhimurium) - Fuldblod
148001000900000 Salmonella antistof (enteritidis og typhimurium) - Serum
148001001000000 Salmonella antistof (enteritidis og typhimurium) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14085 P—Salmonella-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
NPU27821 P—Salmonella-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27822 P—Salmonella-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27823 P—Salmonella-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
614 1.152,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Artrit Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00