Pneumocystis jiroveci (tidl. carinii) (DNA) (R-nr. 082)

Indikation

Formodning om Pneumocystis jiroveci pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • BAL
  • Mundskyllevand

BAL (ca. 5 mL) eller mundskyllevand indsendes i sterilt spidsglas. Prøven tages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Mundskylning foretages ved at lade patienten gurgle og skylle munden med 10 mL sterilt isotont saltvand i ca. 1 minut. Ved anvendelse af mundskyllevand er sensitiviteten ca. 90% i forhold til BAL. Materiale fra nedre luftveje som ekspektorat, trakealsug kan undersøges.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Positivt analysesvar afgives telefonisk, straks analysen er udført.

Negativt analysesvar afsendes (skriftligt/elektronisk) på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.
 
Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med P. jiroveci. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Hos ca. 5% af patienter med pneumoni kan der påvises pneumocyster uden der er mistanke om pneumocystepneumoni.

Samme prøve kan også undersøges ved PCR for Mycoplasma pneumoniae (R-nr. 142) og Chlamydia pneumoniae (R-nr. 113).

BAL og sekret fra nedre luftveje kan desuden undersøges for Legionella ved dyrkning og PCR. 

Analysens princip

DNA fra P. jiroveci påvises ved PCR amplificering af genet mtLSU rRNA. Alle positive resultater undersøges ved konfirmatorisk test hvor P. jiroveci DNA påvises ved PCR amplificering af generne mtSSU rRNA og MSG. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. 3-5% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 082
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU27774 Syst(spec.)—Pneumocystis jirovecii(DNA); arb.k.(proc.) = ?
220706011000000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii DNA/RNA - Mundskyllevæske
220706015000000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}
220702014000000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii DNA/RNA - Ekspektorat
220702016000000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii DNA/RNA - Trachealsekret

Svarkode

NPU27774 Syst(spec.)—Pneumocystis jirovecii(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
25067 1.225,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00