Streptococcus pneumoniae vaccinationsstatus (IgG, koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 706)

Indikation

Kontrol af pneumokokantistofniveauet efter vaccination, samt ved udredning af immundefekt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved kontrol af pneumokokantistofniveauet efter vaccination bør prøven tages 4 uger efter udført vaccination.

Ved udredning af immundefekt bør der tages en før-vaccinationsprøve og en prøve 4 uger efter udført vaccination.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Indhold af IgG antistoffer i mg/L for hver af følgende 12 serotyper: 1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.

Svaret inkludere en tolkning af vaccinationsstatus.

Svartid

Analysen udføres mindst 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter. I oktober til december kan svartiden være forlænget.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det er vedtaget internationalt, at et antistofniveau > 0,35 mg/L hos raske børn kan anses for at give en beskyttende effekt mod invasiv sygdom forårsaget af den pågældende pneumokoktype.

Dette niveau skal dog tages med forbehold, da også kvaliteten af antistofferne kan have betydning for, om patienten er beskyttet eller ej.

Sensitivitet og specificitet

Analysen bruges til at vurdere respons på vaccination, men den kliniske sensitivitet er ikke kendt.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen inklusiv præanalytiske bidrag er beregnet til nedenstående. Måleusikkerheden er beregnet på 0,35 mg/L.
 
Serotype 1: U (95% CI) = 0,35±14,5% = 0,35 (0,3 - 0,4) mg/L
Serotype 3: U (95% CI) = 0,35±54,41% = 0,35 (0,16 - 0,54) mg/L
Serotype 4: U (95% CI) = 0,35±21,08% = 0,35 (0,28 - 0,42) mg/L
Serotype 5: U (95% CI) = 0,35±32,36% = 0,35 (0,24 - 0,46) mg/L
Serotype 6B: U (95% CI) = 0,35±55,27% = 0,35 (0,16 - 0,54) mg/L
Serotyp 7F: U (95% CI) = 0,35±32,37% = 0,35 (0,24 - 0,46) mg/L
Serotype 9V: U (95% CI) = 0,35±25,77% = 0,35 (0,26 - 0,44) mg/L
Serotype 14: U (95% CI) = 0,35±26,31% = 0,35 (0,26 - 0,44) mg/L
Serotype 18C: U (95% CI) = 0,35±29,27% = 0,35 (0,25 - 0,45) mg/L
Serotype 19A: U (95% CI) = 0,35±52,02% = 0,35 (0,17 - 0,53) mg/L
Serotype 19F: U (95% CI) = 0,35±27,99% = 0,35 (0,25 - 0,45) mg/L
Serotype 23F: U (95% CI) = 0,35±22,76% = 0,35 (0,27 - 0,43) mg/L

Analysens princip

Prøvens indhold af IgG pneumokokantistoffer mod 12 repræsentative kapseltyper bestemmes med luminex-metode. Resultatet angives i mg/L for hver af de 12 typer (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F).

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 706
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Pneumokokantistoffer, Pneumokok

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU54234 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype; IgG); massek.(liste; proc.)
141271000100000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (7/13 valent) - Fuldblod
141271000900000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (7/13 valent) - Serum
141271001000000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (7/13 valent) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU54234 Streptococc.pneum.type-IgG gruppe-P
NPU53994 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 1; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54000 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 3; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54001 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 4; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54002 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 5; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54003 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 6B; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54004 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 7F; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54005 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 9V; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54006 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 14; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54007 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 18C; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54008 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 19A; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54009 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 19F; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L
NPU54010 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(serotype 23F; IgG); massek.(proc.) = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
82522 1.261,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Pneumokoklaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00