Mycoplasma hominis (dyrkning) (R-nr. 141)

Indikation

Hos kvinder: Ved opklaring af febrilia efter abort eller fødsel og i forbindelse med øvre genitalinfektion, hvor prøver fra øvre genitalia kan tages.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Meningitis, septikæmi.

Hos patienter med immundefekt eller immunsuppression: Arthritis eller sepsis med uopklaret ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner uden kendt årsag bør undersøges for M. hominis og U. urealyticum. Pyelonephritis kan være forårsaget af M. hominis, hyppigheden er ukendt. 

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi 
  • EDTA-blod 5 mL
  • Pus
  • Spinalvæske 
  • Ledvæske
  • Slimhindesekret 
  • Urin 
  • Væske fra andre lokaliteter

Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts), ESwab eller med flock podepind i UTM transportmedium.

Urin og materiale fra andre lokaliteter, fx peritonæum, sår eller led, opsamles og indsendes i sterilt glas. 

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

UTM transportmedium med flock podepind, kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven skal så vidt muligt være afdelingen i hænde inden 24 timer efter prøvetagningen. 

Svar

Ingen vækst af/vækst af Mycoplasma hominis.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af M. hominis: Få, en del eller mange kolonier.

Tolkning og reference-værdier/interval

10-15% af i øvrigt raske kvinder er koloniserede med M. hominis. Ved bakteriel vaginose er forekomsten > 70%. Positivt resultat bør derfor sammenholdes med kliniske fund.

Undersøgelsen er ikke relevant i forbindelse med alm. udredning af nedre genitalsymptomer.

Bemærkning

Podematerialet kan desuden undersøges for ureaplasma.

Analysens princip

Dyrkning på og i specialsubstrater.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12778 Syst(spec.)—Mycoplasma hominis; arb.k.(proc.) = ?
105051000800000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Blod (EDTA-glas)
105051020000000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Spinalvæske
105051030000000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Ledvæske
105052021030020 Mycoplasma hominis Dyrkning - Sekret - Peritoneum
105053000100000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Urin
105054001000000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Biopsi
105055000030400 Mycoplasma hominis Dyrkning - Podning - Uretra
105055000030760 Mycoplasma hominis Dyrkning - Podning - Cervix
105055010030400 Mycoplasma hominis Dyrkning - Slimhinde - podning - Uretra
105055010030760 Mycoplasma hominis Dyrkning - Slimhinde - podning - Cervix
105055030000000 Mycoplasma hominis Dyrkning - Sår - podning

Svarkode

NPU12778 Syst(spec.)—Mycoplasma hominis; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
446 426,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Legionella & Mycoplasma 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00