Bartonella antistof (B. henselae og B. quintana) (IgG, IgM) (R-nr. 3305)

Indikation

Inficeret sår (efter kattekrads eller insektbid), lymfeadenitis, feber af ukendt årsag, specielt hos børn og immunsupprimerede.
Dyrkningsnegativ endokarditis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Tidligst muligt i sygdomsforløbet og mindst 1 gang senere, helst 2-3 uger efter sygdomsdebut. Prøver tages med 2 ugers mellemrum for at påvise titerændring og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om dato for sygdommens begyndelse og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret angives i titerenheder, tilføjet oplysning om grænseværdier, som angiver, hvornår prøven er positiv, negativ eller inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

IgG-værdier ≥ 320: Betragtes som positiv.
IgG-værdier < 320: Specifikt antistof ikke påvist.
IgM-værdier ≥ 100: Betragtes som positiv.
IgM-værdier < 100: Specifikt antistof ikke påvist.

Ved akut infektion fremkommer antistoffer efter ca. 1-2 ugers sygdom.  

Bemærkning

Differentialdiagnose: tularæmi, Francisella tularensis.

Måleområde og måleusikkerhed

IIgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag.

Analysens princip

Antistoffer påvises mod hele bakterieceller ved immunofluorescensmikroskopi. Resultatet angives som en titer.

Synonym

Cat scratch disease (CSD), Kattekradssyge, Trench fever (skyttegravsfeber)

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14445 P—Bartonella-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
144001000100000 Bartonella antistof - Fuldblod
144001000900000 Bartonella antistof - Serum
144001001000000 Bartonella antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14445 Bartonella-antistof
NPU14446 P—Bartonella henselae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14447 P—Bartonella henselae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14448 P—Bartonella quintana-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14449 P—Bartonella quintana-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
34395 1.989,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00