Chlamydia pneumoniae (DNA) (R-nr. 113)

Indikation

Formodning om infektion med Chlamydia pneumoniae (tidl. Chlamydophila), fx pneumoni eller bronkitis. Metoden er specielt velegnet i den akutte fase af sygdommen, hvor antistoffer ikke kan påvises.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Materiale fra nedre luftveje (mindst 0,5 mL) eller svælgpodning.

For podning er god kontakt mellem podepind og slimhinde vigtig fordi Chlamydia findes i epitelceller, men ikke i pusceller.

Ekspektorat, trakealsekret eller BAL, er ofte mere velegnet end podemateriale fra svælg.

Efter særlig aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøven tages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Trakealsekret og lignende kan indsendes i sterilt spidsglas eller ekspektoratdåse. Chlamydia podepind samt plastrør med chlamydia transportmedium. Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand er en alternativ mulighed. Beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Negativt analyseresultat afsendes (skriftligt/elektronisk) samme dag.

Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar (skriftligt/elektronisk) afsendes dagen efter.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. pneumoniae. Negativt analyse resultat udelukker ikke infektionen.

Bemærkning

Samme prøve kan også undersøges ved PCR for Chlamydia psittaci og Mycoplasma pneumoniae. Sekret fra nedre luftveje kan desuden undersøges for Legionella ved dyrkning og/eller PCR.

Analysens princip

C. pneumoniae DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for 16S ribosomalt RNA fra C. pneumoniae. Alle positive resultater undersøges i konfirmatorisk test med påvisning af en anden C. pneumoniae gensekvens. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op til 3% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 113
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18747 Sekr(spec.)—Chlamydia pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ? 
122602014000000 Chlamydia pneumoniae DNA/RNA - Ekspektorat
122602016000000 Chlamydia pneumoniae DNA/RNA - Trakealsekret
122605000010151 Chlamydia pneumoniae DNA/RNA - Podning - Svælg
122606015000000 Chlamydia pneumoniae DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU18747 Sekr(spec.)—Chlamydia pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
11246 948,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00