Mycoplasma genitalium (DNA) (R-nr. 104)

Indikation

Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion, primært urethritis, cervicitis og underlivsbetændelse.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Skrab/podninger fra urogenitale slimhinder, øjne og rectum
  • Førstladt urin

God kontakt mellem podepind og slimhinde er vigtig da M. genitalium adhærerer til epithelceller. Kvinder podes fra urethra og cervix. Podepinden føres ind i urethra/cervicalkanalen, hvorefter den roteres og gnides adskillige gange frem og tilbage mod slimhinden. Som alternativ til urethra og cervix podning kan førstladt urin og vaginalpodning anvendes. Vaginalpodning kan foretages af patienten selv, hvis der ikke er indikation for gynækologisk undersøgelse.

Mænd undersøges med førstladt urin eller podes fra urethra. Podepinden føres 3-4 cm ind i urethra, hvorefter den roteres og gnides adskillige gange frem og tilbage mod slimhinden. Podepinden anbringes straks i transportmediet og knækkes således, at hætten let kan skrues på. Prøverøret mærkes med navn eller initialer og fødselsdato samt podested.

Urinopsamling: Patienten bør ikke have ladt vandet inden for de forudgående to timer. 10-15 mL af den førstladte urin opsamles uden forudgående afvaskning i en passende beholder, som mærkes med patientdata og sendes i forsendelseshylster til laboratoriet.

Prøvetagning foretages så vidt muligt inden behandling med antibiotika påbegyndes. Metoden bør ikke anvendes til behandlingskontrol før 3 uger efter behandling, da døde bakterier kan påvises i op til 3 uger fra behandlingsstart.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Chlamydia podepind samt plastrør med UTM transportmedium. Prøverøret placeres i forsendelseshylstret. Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand er en alternativ mulighed. Til urinopsamling anvendes plastrør med skruelåg, spidsglas eller specielt urinprøvetagningssæt.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analysesvar afsendes på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Alle M. genitalium positive prøver undersøges for mutationer, der forårsager makrolid resistens, hvilket ses hos ca. 40% af danske patienter. Svar på denne undersøgelse afsendes inden for en uge.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med M. genitalium. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Førstladt urin, både fra mænd og kvinder, er et velegnet materiale til påvisning af M. genitalium. Hos kvinder bør urinprøven dog suppleres med cervix- eller vaginalpodning for at opnå maximal sensitivitet. Undersøgelsen bør suppleres med undersøgelse for C. trachomatis.

Analysens princip

Mycoplasma genitalium DNA i prøven påvises ved PCR. Det amplificerede gen koder for et membranprotein. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden M. genitalium gensekvens og der undersøges for mutationer, der forårsager makrolid resistens. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Ca. 2% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober) 
Internt reference nummer: R-nr. 104
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU21762 Sekr(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
125103000100000 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Urin - first-void
125105000030400 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Podning - Uretra
125105000030760 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Podning - Cervix
125105010030400 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Slimhinde - podning - Uretra
125105010030700 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Slimhinde - podning - Vagina
125105010030760 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Slimhinde - podning - Cervix
125105010010060 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Slimhinde - podning - Øje
125105010030050 Mycoplasma genitalium DNA/RNA - Slimhinde - podning - Anus (endetarmsåbning)

Svarkode

NPU21762 Sekr(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SMD00104

Pris

Artikel nr. Pris 2024
47745 384,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00