Helicobacter pylori (ag) (antigen i fæces) (R-nr. 122)

Indikation

Øvre dyspepsi, mavesmerter, anæmi af uklare årsager samt kontrol efter behandling af H. pylori infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces 5-10 mL i fæcesrør med prøvetagningsske (et fæcesrør er tilstrækkeligt til analysen)

Prøvetagning tidligst 1 måned efter påbegyndt eradikationsbehandling og tidligst 2 uger efter ophør af behandling med ulcusmiddel, fx protonpumpehæmmer eller bismuth.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) med oplysninger om evt. antibiotikabehandling og ulcusmidler.

Emballering, opbevaring og forsendelse

 Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Bemærkning

Anbefales til diagnostik af H. pylori infektion hos børn.

Velegnet test til behandlingskontrol for alle aldersgrupper, da antigen forsvinder ved ophørt infektion, hvorimod antistofniveauet forbliver forhøjet i ca. 6 måneder.

Sensitivitet og specificitet

Diagnostisk sensitivitet og specificitet er opgjort til 96%.

Analysens princip

H. pylori antigen påvises ved ELISA metode.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU17885 F—Helicobacter pylori(ag); arb.indh.(proc.) = ?
132603043300000 Helicobacter pylori antigen - Fæces

Svarkode

NPU17885 F—Helicobacter pylori(ag); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
38531 1.101,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00