Emballering af prøver

Transport af humane prøvematerialer til diagnostiske analyser skal ske i henhold til reglerne for transport af farligt gods (ADR 2019 pakkeinstruks 650).

Korrekt emballering

Ifølge ADR-konventionen (pdf) falder prøvematerialet til de fleste diagnostiske analyser i kategori B og skal derfor pakkes, mærkes og forsendes på følgende måde:

  1. Prøven skal opbevares/transporteres i en primær beholder (prøverør, sputumskål) som skal være tæt.
  2. Mellem primær og sekundær beholder (transportrør, ekspektoratdåse) skal der placeres et sugende materiale, som kan absorbere al væsken i prøven.
  3. Sekundær beholder skal også være tæt.
  4. Prøven i primær og sekundær beholder skal herefter pakkes i en passende yderemballage, som skal sikre prøven mod slag. Den ydre emballage skal være af tilstrækkelig styrke i forhold til kapacitet, vægt og anvendelsesformål, med mindst en flade der måler minimum 100 mm x 100 mm og mærket med en advarselsdiamant hvori der står "UN3373". Yderemballagen skal desuden være mærket med "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B".

    SSI boblekuvert til forsendelse af diagnostiske prøver

     
  5. Forsendelseskuverter kan gratis rekvireres hos SSI på blanket 6 eller ved henvendelse til ordre@ssi.dk.
  6. Prøverne sendes til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. 
 

Prøverne pakkes med rekvisitionsblanketter eller en elektronisk identifikation. Prøverne kan sendes med posten eller med fragtmand i henhold til regelsættet for farlig gods. Læs mere om smittefarlige stoffer i afsnit Klasse 6.2 og emballeringsforskrift P650 i Europæisk Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-2023).

Prøver, som er undtaget fra disse ADR-regler er blandt andet blodspot til PKU-undersøgelserne. Til forsendelse af disse prøver kræves ingen speciel mærkning og emballering ud over det, som er nødvendigt for at beskytte prøvens kvalitet.

Det er afsenderens ansvar at sikre, at prøven er emballeret korrekt.

Nedenfor er der eksempler på korrekt emballering – der kan være andre måder at gøre det på i henhold til reglerne.

Emballering af en enkelt prøve

Primær beholder (prøverør)

Prøvematerialet skal opbevares i en primær beholder, som skal være tæt.

Prøver som rekvireres elektronisk behøver ingen rekvisitionsseddel, så længe stregkoden er påsat prøverøret. Bruges der en papir-rekvisitionsseddel skal den sendes sammen med prøven.

Eksempelvis:

 

Elektronisk rekvisition og SSI's papir rekvisition 

Sekundær beholder (transportrør og sputumskål)

Prøverøret skal dernæst lægges i en sekundær beholder sammen med et sugende materiale.

Eksempelvis:

Sekundær beholder (transportrør og sputumskål)

Yderemballage (boblekuvert)

Til sidst lægges prøven i primær og sekundær beholder i en boblekuvert mærket med advarselsdiamant hvor der står "UN3373" og "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B".


Eksempelvis:

 

SSI boblekuvert til forsendelse af diagnostiske prøver


Emballering af flere prøver

Primær beholder (prøverør)

Prøver som rekvireres elektronisk behøver ikke at blive sendt sammen med rekvisitionssedlen, så længe stregkoden er påsat prøverøret. Bruges der en papir-rekvisitionsseddel skal den sendes sammen med prøver.

Eksempelvis:

Elektronisk rekvisition og SSI's papir rekvisition

Sekundær beholder (flamingoæske eller skumblok)

Prøverørene skal dernæst lægges i en sekundær beholder sammen med et sugende materiale.


Eksempelvis:

Skekundærbeholder "skumæske", "ost" og sugende materiale

For at sikre at den sekundære beholder forbliver lukket, pakkes den ind i plastik, der kan lukkes forsvarligt.

Eksempelvis:

Sugende materiale, "ost" og plasticpose

Yderemballage (papæske eller kasse)

Til sidst lægges prøverne i en yderemballage, som sikrer dem mod slag og er mærket "UN3373" og "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B".


Eksempelvis:

Yderemballage - papæske og plasticpose i plastickasse

 

Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer