Schistosoma antistof (R-nr. 389)

Indikation

Eksposition og formodning om infektion med Schistosoma spp., bilharziose, schistosomiasis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Prøvetagning tidligst 2-3 uger efter mulig eksposition. Det kan dog tage op til 2-3 måneder før serokonvertering finder sted efter infektion. Undersøgelsen kan være relevant mange år efter mulig eksposition. Voksne ormes levetid i mennesket er op til 30 år, sædvanligt 4-9 år.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, geografisk anamnese og tidspunkt for evt. eksposition ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titrering af antistoffer mod Gut Associated Antigen (GAA) i ormens tarmepitel, og antistoffer mod Membrane Bound Antigen (MBA) på ormens overflade.

Svartid

Svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Hastesvar: Ved begrundet anmodning, fx ved formodning om Katayamafeber, fremskyndes undersøgelsen og resultatet udtelefoneres. Skriftligt svar følger.

Tolkning og reference-værdier/interval

Både for GAA og MBA: gråzone når titer = 16 og positiv når titer ≥ 32.

Antistoffer mod GAA påvises primært ved akut aktuel infektion; sjældent hos kronisk ægbærer. Antistoffer mod MBA kan påvises tidligt i sygdomsforløbet og i årevis derefter. Hos rejsende der ikke kommer fra et endemisk område er positiv GAA og samtidigt negativ MBA stærk støtte for diagnosen primær infektion. Negativ GAA og samtidigt positiv MBA er hos danskere sædvanligvis ikke diagnostisk, men er hos indvandrere ofte udtryk for gammel infektion.

Bemærkning

Antistoffer kan tidligst påvises fra mellem 2 og 16 uger efter eksposition. Æg i urin eller fæces ses tidligst ca. 9 uger efter eksposition.

Undersøgelsen kan være til hjælp ved afgørelse af, om det er relevant at søge efter æg.

Undersøgelsen letter bestemmelsen af ekspositionstidspunkt og dermed beslutning om evt. behandling.

Analysens princip

IFAT med titrering af antistoffer mod Gut Associated Antigen (GAA) i ormens tarmepitel, og antistoffer mod Membrane Bound Antigen (MBA) på ormens overflade. Positivt resultat angives som en titer der er reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 389
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Bilharziose, antistoffer

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU17104 P—Schistosoma-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
440801000100000 Schistosoma antistof (bilharzia) - Fuldblod
440801000900000 Schistosoma antistof (bilharzia) - Serum
440801001000000 Schistosoma antistof (bilharzia) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU17104 Schistosoma-antistof
NPU12227 P—Schistosoma GAA-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12228 P—Schistosoma MBA-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
296 820,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00