Chlamydia trachomatis (DNA) (R-nr. 117)

Indikation

Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion. Inden oplægning af spiral, abortus provocatus og hysterosalpingografi. Ved mistanke om chlamydia pneumoni eller øjeninfektion hos spædbørn. Undersøgelse for lymfogranuloma venereum (LGV).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Podning fra urethra, cervix, rectum, vagina eller øjne
 • Førstladte urin
 • Sæd
 • Sekret fra luftveje
 • Ved mistanke om lymfogranuloma venereum podning eller biopsi fra sår eller aspirat fra lymfeknude.

God kontakt mellem podepind og slimhinde er vigtig fordi klamydiainklusioner findes i epithelceller, men ikke i pusceller. Kvinder podes fra urethra og cervix. Podepinden føres ind i urethra/cervicalkanalen, hvorefter den roteres og gnides adskillige gange frem og tilbage mod slimhinden.

Mænd undersøges med førstladt urin eller podes fra urethra. Podepinden føres 3-4 cm ind i urethra, hvorefter den roteres og gnides adskillige gange frem og tilbage mod slimhinden. Fra rectum podes om muligt under brug af proktoskop. Sæd indsendes i tørglas. Nyfødte eller voksne med konjunktivit podes fra nedre øjenlåg ved at skrabe med podepinden hen over slimhinden. Podepinden anbringes straks i transportmediet og afklippes således, at hætten let kan skrues på. Prøverøret mærkes med navn eller initialer og fødselsdato samt podested.

Urinopsamling: Patienten bør ikke have ladt vandet inden for de forudgående to timer. 10-15 mL af den førstladte urin opsamles uden forudgående afvaskning i en passende beholder, som mærkes med patientdata og sendes i forsendelseshylster til laboratoriet.

Prøvetagning så vidt muligt inden behandling med antibiotika påbegyndes. Metoden bør ikke anvendes til behandlingskontrol før 4 uger efter behandlingsstart, da døde bakterier kan påvises i op til 4 uger.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Chlamydia podepind samt plastrør med UTM transportmedium. Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand er en alternativ mulighed. Til urinopsamling anvendes plastrør med rødt skruelåg, spidsglas eller specielt urinprøvetagningssæt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

For LGV genotypning:

 • Positiv; Chlamydia trachomatis genovar L påvist
 • Negativ; Chlamydia trachomatis genovar L ikke påvist, men non-LGV Chlamydia trachomatis genovar påvist
 • Inkonklusiv; Undersøgelsen kan ikke gennemføres, da prøven ikke indeholder tilstrækkeligt Chlamydia trachomatis DNA

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analysesvar afsendes (skriftligt/elektronisk) på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar (skriftligt/elektronisk) afsendes 2-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Prøver og biopsier fra sår og rectum samt aspirater fra lymfeknuder vil automatisk blive undersøgt med genotypningsmetode, som påviser Chlamydia trachomatis genovar L 1-3, der forårsager lymfogranuloma venereum, LGV. Svar på genotypning foreligger efter 2-3 arbejdsdage fra prøven er påvist positiv. Såfremt andet prøvemateriale ønskes undersøgt for LGV bedes dette anført tydeligt på rekvisition eller i kliniske bemærkninger.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. trachomatis. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Førstladt urin, både fra mænd og kvinder er et velegnet materiale til påvisning af C. trachomatis. Hos kvinder bør urinprøven dog suppleres med cervix- eller vaginalpodning for at opnå maximal sensitivitet. Undersøgelsen bør suppleres med undersøgelse for M. genitalium.

Skrab fra slimhinde og førstladte urin kan også undersøges ved PCR for M. genitalium.

Analysens princip

C. trachomatis DNA i prøven påvises ved PCR af en sekvens fra det kryptiske plasmid fra C. trachomatis. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden C. trachomatis gensekvens. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Ca. 1% af urinprøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR og vil blive besvaret som inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 117
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18750 Sekr(spec.)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
122532016000000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Trakealsekret
122532017000000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Nasopharynxsekret
122532061000000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Sæd
122533000100000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Urin - first-void
122534000800000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Biopsi-sår
122535000010060 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Podning - Øje
122535000030060 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Podning - Rectum
122535000030400 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Podning - Uretra
122535000030700 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Podning - Vagina
122535000030760 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Podning - Cervix
122535030000000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Sår - podning
122535045000000 Chlamydia trachomatis DNA/RNA - Aspirat - podning

Svarkode

NPU18750 Sekr(spec.)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SDY00105

Pris

Artikel nr. Pris 2024
456 384,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00