Neisseria gonorrhoeae (dyrkning inkl. resistensbestemmelse) (R-nr. 124)

Indikation

Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion, herunder konjunktivit hos nyfødte samt kontrol af behandlingseffekt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Slimhindesekret
  • Ledvæske

Slimhindesekret fra uretra, cervix, rectum og svælg opsamles med hver sin podepind. Hos mænd bør der altid podes fra uretra, rektum og svælg, og hos kvinder desuden fra cervix. Materiale fra andre lokalisationer, fx. peritonæum eller ledvæske, opsamles (evt. som bundfald efter centrifugering) og overføres til podepind. Sæd opsamles på podepind uden centrifugering. Det er vigtigt, at slimhinden ikke har været i kontakt med eksplorationscreme eller midler, der indeholder desinficerende stoffer, forud for prøvetagningen. Ved konjunktivit opsamles pus fra øjenkrogen, så podepinden ikke kommer i kontakt med conjunctiva.

Hver podepind anbringes i et rør med SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Podepinden stikkes ned til bunden af røret, så podematerialet er omgivet af klart medium.

Hvert forsendelsesrør skal mærkes med patientens navn og/eller CPR-nummer samt en angivelse af podningens anatomiske lokalisation, fx: U (uretra), C (cervix), R (rectum), F (fæces), Ø (øje). Det er vigtigt, at laboratoriet véd hvor materialet stammer fra, da der skal tages særlige forholdsregler for prøver, specielt øjenpodninger, hvor fund af andre Neisseria-arter kan have betydning.

Prøvetagning udføres så tidligt som muligt i sygdomsforløbet eller ved formodning om smitte. Ved kontrol af behandlingseffekt: Snarest muligt efter afsluttet behandling, dog tidligst efter tre dage.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Angiv hvilke anatomiske lokalisationer, der er podet fra.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Eswab eller kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts). Emballeres i beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses. Prøverne skal så vidt muligt være laboratoriet i hænde inden 24 timer efter prøvetagningen. Længere transporttid indebærer en væsentligt forøget risiko for falsk negativt dyrkningsresultat.

Svar

Ingen vækst af/vækst af Neisseria gonorrhoeae samt angivelse af resistens, inklusive eventuel betalaktamasedannelse.

Svartid

For 60-80% af prøver med positivt fund afsendes svar første hverdag efter prøvemodtagelsen. For de resterende positive og alle de negative prøver afsendes svaret sædvanligvis to hverdage efter modtagelsen. Fund af gonokokker i øjenpodninger fra nyfødte meddeles desuden telefonisk.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af gonokokker anses altid for at være patologisk.

Bakteriestammens følsomhed udtrykkes med SIR-nomenklatur, idet den fundne MIC-værdi oversættes til en af følgende tre kategorier.
S = Sensitiv (= følsom)
I = Intermediær (= nedsat følsom)
R = Resistent

Azithromycin
S: ≤ 1 µg/mL (og kun hvis stoffet anvendes sammen med et andet effektivt stof)
I: Ikke defineret
R: > 1 µg/mL 

Ceftriaxon
S: ≤ 0,125 µg/mL
I: Ikke defineret
R: > 0,125 µg/mL

Ciprofloxacin
S: ≤ 0,031 µg/mL
I: 0,047-0,062 µg/mL
R: > 0,062 µg / mL

Bemærkning

Podemateriale, som indsendes til dyrkning for gonokokker, kan desuden dyrkes for Mycoplasma hominis og/eller Ureaplasma urealyticum.

Ved positivt resultat bør patienten informere partner(e) inden for de sidste tre måneder.

Gonorré skal anmeldes. Læs mere om anmeldelse via Sundhedsdatastyrelsens Elektronske Indberetningssystem (SEI2).

Der bør udføres kontroldyrkning fra relevante anatomiske steder 1-2 uger efter behandling.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet:  80-90%

Specificitet: 100%

Måleområde og måleusikkerhed

Ved resistensbestemmelse måles: MIC-værdier (Minimum Inhibitory Concentration = mindste hæmmende koncentration) med en diffusionsgradient test.

Måleområde:
Azithromycin 0,016-256 µg/mL
Ceftriaxon 0,002-32 µg/mL
Ciprofloxacin 0,002-32 µg/mL

Måleusikkerhed: For de nævnte stoffer aflæses resultatet på en to-folds skala. Hvis der aflæses et tal mellem to værdier forhøjes til nærmeste højere værdi. Usikkerheden på bestemmelserne er betinget af dag-til-dag-variationer og er +/- én værdi.

Analysens princip

Dyrkning 1-2 døgn på substrat, der er selektivt for patogene Neisseria arter. Identifikation ved MALDI-TOF. Resultatet angives som: Vækst af gonokokker, Ingen vækst af gonokokker, Overvokset med konkurrerende bakterier, Overvokset med Proteus. For øjenpodninger angives resultatet som: Vækst af gonokokker, Ingen vækst af gonokokker, Vækst af meningokokker, Vækst af Neisseria species, Vækst af Moraxella catarrhalis.

Hvis der er forhold, der bevirker at det negative undersøgelsesresultat er mindre sikkert, er svaret ledsaget af oplysninger herom, fx: "Transport over 1 døgn: Øget risiko for falsk negativ gonokokdyrkning", eller: "Transportmediet forældet".

Synonym

Gonokokdyrkning

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18782 Sekr(spec.)?Neisseria gonorrhoeae; arb.k.(proc.) = ?
102001030000000 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Ledvæske
102002021030020 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Sekret - Peritoneum
102002061000000 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Sæd
102005000010060 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Øje
102005010010065 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Conjunctiva
102005010010151 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Svælg
102005010010152 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Tonsil
102005010030060 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Rectum
102005010030400 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Uretra
102005010030760 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Slimhinde - podning - Cervix
102005000010065 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Conjunctiva
102005000010151 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Svælg
102005000010152 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Tonsil
102005000030060 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Rectum
102005000030400 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Uretra
102005000030760 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) Dyrkning - Podning - Cervix

Svarkode

NPU18782 Sekr(spec.)?Neisseria gonorrhoeae; arb.k.(proc.) = ?
SDY00004
SDY00005
SDY00007
SDY00008

Pris

Artikel nr. Pris 2024
429 426,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00