Cytomegalovirus (CMV) (DNA) (R-nr. 700)

Indikation

Formodning om aktiv CMV infektion. Direkte påvisning af CMV i blod, sekret eller vævsprøve.
Undersøgelse af BAL ved mistænkt lungeinfektion.
Til og med 21. levedage kan undersøgelse af urin, svælgsekret, blod eller andet materiale analyseres ved mistænkt kongenit CMV infektion. Efter 21 levedage kan PKU-blodprøve taget ved fødslen kan bruges til undersøgelse for kongenit CMV infektion (R-nr. 2006).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)  
  • Luftvejssekret herunder BAL: 0,5 mL uden tilsætning
  • Urin 0,5-1 mL uden tilsætning
  • Spinalvæske (0,5 mL), glaslegeme og knoglemarv
  • Diverse vævsprøver (vævsprøver indsendes i virus transportmedium VTM (UTM) eller 1-2 mL sterilt isotont saltvand)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af CMV DNA i serum eller plasma tyder på høj aktivitet af CMV i patienten. Ingen påvisning af CMV DNA i plasma tyder på manglende eller lav virusreplikation. Fund af CMV DNA i spinalvæske støtter diagnosen CMV encephalitis/meningitis. Fund af CMV DNA i glaslegememateriale støtter diagnosen CMV retinitis.

Kongenit infektion: Påvisning af CMV DNA i urin eller blod inden for tre uger efter fødslen eller i PKU prøve (R-nr. 2006) er diagnostisk for kongenit CMV infektion.

Bemærkning

Hos immunkompetente personer stilles diagnosen primær CMV infektion ved undersøgelse af CMV total- og IgM antistof i en enkelt blodprøve, eller evt. to blodprøver.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Analytisk sensitivitet ca. 200 kopier/mL.

Specificitet: Analytisk specifik for påvisning af CMV DNA.

Analysens princip

Real-time.

Target: UL 55 gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 700
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Analysen er DANAK akkrediteret på følgende prøvematerialer: EDTA blod, serum, spinalvæske, urin, væv, luftvejssekret.

Bestillingskode

NPU12684 Csv—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14625 Syst(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU12665 P-Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ? 
320301000800000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
320301006000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Knoglemarv
320301020000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Spinalvæske
320301044000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Glaslegeme
320302017000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Nasopharynxsekret
320303000100000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Urin
320304000000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Væv
320306015000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}
320302015500000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet

Svarkode

NPU12684 Csv—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14625 Syst(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU12665 P-Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
82350 1.643,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00