Cytomegalovirus (CMV) (DNA) (R-nr. 700)

Indikation

Formodning om aktiv CMV infektion. Direkte påvisning af CMV i blod, sekret eller vævsprøve.
Monitorering af CMV (viral load) ved immunsuppression med henblik på anti-viral behandling.
Undersøgelse af BAL ved mistænkt lungeinfektion.
Undersøgelse af urin ved mistænkt kongenit CMV infektion. PKU-blodprøve taget ved fødslen kan bruges til undersøgelse for kongenit CMV infektion (R-nr. 2006).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA blod 3-6 mL eller serum (EDTA blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)  
  • Luftvejssekret herunder BAL: 0,5 mL uden tilsætning
  • Urin 0,5-1 mL uden tilsætning
  • Spinalvæske (0,5 mL), glaslegeme og knoglemarv
  • Diverse vævsprøver (vævsprøver indsendes i virus transportmedium VTM (UTM) eller 1-2 mL sterilt isotont saltvand)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

Spinalprøver:  

  • Påvist
  • Ikke påvist

Andet materiale:

  • Antal kopier/mL / Påvist
  • < 200 kopier/mL / Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Postnatal infektion: Fund af CMV DNA i serum eller plasma tyder på høj aktivitet af CMV i patienten. Ingen påvisning af CMV DNA i plasma tyder på manglende eller lav virusreplikation. Fund af CMV DNA i spinalvæske støtter diagnosen CMV encephalitis/meningitis. Fund af CMV DNA i glaslegememateriale støtter diagnosen CMV retinitis.

Kongenit infektion: Påvisning af CMV DNA i urin eller blod inden for to uger efter fødslen eller i PKU prøve (R-nr. 2006) er diagnostisk for kongenit CMV infektion.

Bemærkning

Hos immunkompetente personer stilles diagnosen primær CMV infektion ved undersøgelse af CMV total- og IgM antistof i en enkelt blodprøve.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Analytisk sensitivitet ca. 200 kopier/mL.

Specificitet: Analytisk specifik for påvisning af CMV DNA.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde: 200-2 000 000 kopier/mL

Måleusikkerhed: Den ekspanderede måleusikkerhed for analysen er 8,3%, eksklusiv præanalytiske bidrag. (Måleusikkerheden er beregnet på LOG(10) kopier/mL).

Undersøgelsens princip

Real-time PCR med en standardrække.

Target: UL 55 gen.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Analysen er DANAK akkrediteret på følgende prøvematerialer: EDTA blod, serum, spinalvæske, urin, væv, luftvejssekret.

Bestillingskode

NPU12684 Csv—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14625 Syst(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00700
320301000800000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
320301006000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Knoglemarv
320301020000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Spinalvæske
320301044000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Glaslegeme
320302017000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Nasopharynxsekret
320303000100000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Urin
320304000000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Væv
320306015000000 Cytomegalovirus (CMV) DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU12684 Csv—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14625 Syst(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00700

Pris

Artikel nr. Pris 2019
82350 1.409,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00