Rhinovirus (RNA) (R-nr. 274)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet:

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet. 
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, trakealsugesæt eller spidsglas.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med Rhinovirus.

Humane rhinovirus (HRV) og enterovirus (EV) er almindelige årsager til luftvejsinfektion hos mennesker. Disse to picornavirus, der begge tilhører enterovirus-slægten (genus), har høj genom sekvenshomologi (1). Pga. sekvenshomologien, specielt i de områder der bruges til PCR-påvisning, kan det fejlagtigt forekomme at HRV identificeres som EV eller omvendt, eller rapporteres som positivt for begge virus i luftvejspakken. Nærmere analyser af fejlagtige svar og dobbeltpositive prøver viser at disse er enten EV eller HRV, og kun et fåtal har reelt dobbelt EV/HRV-infektioner.

Reference:

 • Tapparel C, Junier T, Gerlach D, Cordey S, Van Belle S, Perrin L, et al. New complete genome sequences of human rhinoviruses shed light on their phylogeny and genomic features. BMC Genomics. 2007;8:224

Bemærkning

Andre virus kan give lignende sygdomsbillede.

Bemærk, at ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke (se R-nr. 680), analyseres prøven i hele pakken. 

Analysens princip

Multiplex real time PCR (Inkluderet i luftvejspakke (se R-nr. 680).

Target: 5’ UTM.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 274
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 på følgende prøvematerialer: BAL, Ekspektorat, Podning, Trachealsekret, Nasopharynxsekret.

Bestillingskode

SSI00274
320702014000000 Rhinovirus DNA/RNA - Ekspektorat
320702016000000 Rhinovirus DNA/RNA - Trakealsekret
320702017000000 Rhinovirus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
320705000010151 Rhinovirus DNA/RNA - Podning - Svælg
320705000010242 Rhinovirus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
320706015000000 Rhinovirus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

SSI00274

Pris

Artikel nr. Pris 2024
58485 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00