Brucella antistof (R-nr. 304)

Indikation

Feber af ukendt årsag, svære influenza-lignende symptomer med høj feber, særlig efter udlandsophold eller hos personer der har været i kontakt med importerede dyr eller har indtaget upasteuriserede mejeriprodukter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved akut infektion fremkommer antistoffer efter 1-2 ugers sygdom. Prøver taget med 1 uges mellemrum kan være nødvendige for at påvise en titerstigning og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Symptomer, sygdomsvarighed, udlandsophold og evt. antibiotikabehandling ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Non-reaktiv eller positiv titer angivet som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Ved kraftigt positivt svar afgives svar om muligt telefonisk.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titeren er oftest større end 200 når antistoffer fremkommer efter ca. 2 ugers forløb ved akut brucellose. Senere i sygdommen kan der findes lavere titer trods aktiv infektion.

Bemærkning

Antistoffer som agglutinerer Brucella kan fremkomme ved infektion med Yersinia enterocolitica serogruppe 9. Bakterieisolation bør altid forsøges, Brucella fra blod, Yersinia enterocolitica fra fæces.

Brucella er meget smitsom. Familiemedlemmer, og andre nære kontakter/kollegaer med samme eksposition til patient fundet positiv for Brucella, bør også undersøges.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 200.

Analysens princip

Serum i fortyndinger fra 1:10 til 1:800 undersøges for agglutinerende antistoffer mod Brucella abortus og B. melitensis. Ved reaktivitet foretages udtitrering med antigen af Yersinia enterocolitica serogruppe 9. Titer er reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Synonym

Maltafeber eller febris undulans

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14439 P—Brucella-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
143501000100000 Brucella antistof - Fuldblod
143501000900000 Brucella antistof - Serum
143501001000000 Brucella antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14439 Brucella antistof
NPU08004 P—Brucella abortus-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU08005 P—Brucella melitensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12647 P—Yersinia enterocolitica(O:9)-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13667 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13668 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13669 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
618 1.924,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00