Legionella pneumophila (ag) (antigen i urin (LUT)) (R-nr. 131)

Indikation

Formodning om Legionella infektion i akut fase, især ved pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Urin (helst morgenurin) 5 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 1-2 gange ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved L. pneumophila serogruppe 1 pneumoni kan der hos langt de fleste patienter påvises antigen i urinen få dage efter sygdomsdebut og i én til flere uger derefter. Antigen kan i nogle tilfælde også påvises ved infektion med andre L. pneumophila serogrupper, men testens sensitivitet for disse serogrupper er yderst ringe. Negativt resultat udelukker ikke Legionella infektion. Inkonklusive værdier kan give formodning om aktuel L. pneumophila infektion og en ny prøve bør undersøges. Påvisning af antigen er et sikkert tegn på aktuel L. pneumophila infektion.

Bemærkning

Det tilrådes samtidig at sende nedre luftvejsprøve til PCR og dyrkning for Legionella og følge antistofudviklingen med LAT undersøgelser.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet ca. 50% (Legionella pneumoni generelt)
Specificitet > 99%

Analysens princip

Legionella antigen i urin påvises ved capture ELISA med kaninantistoffer mod L. pneumophila serogruppe 1 , som er den hyppigste årsag til Legionella pneumoni. Positive prøver konfirmeres efter varmebehandling (kogning).

Synonym

Legionella antigen urin test, LUT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12406 U(spec.)—Legionella pneumophila(ag); arb.k.(proc.) = ?
131503000100000 Legionella pneumophila antigen i urin (LUT) - Urin
131503000100000 Legionella pneumophila antigen i urin (LUT) - Urin - first-void

Svarkode

NPU12406 U(spec.)—Legionella pneumophila(ag); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
473 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00