Uoverensstemmelse mellem bestilling og prøvemateriale


Statens Serum Institut (SSI) tilbyder diagnostiske analyser til alle dele af sundhedssektoren, herunder hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. Mange forskellige personalegrupper med meget forskellig baggrund udfylder rekvisitionerne (analysebestillingerne). Når prøverne ankommer til SSI, sammenholdes det indsendte prøvemateriale med rekvisitionen.

Uoverensstemmelser i bestillinger

Det forekommer desværre jævnligt, at der ikke er overensstemmelse mellem prøvemateriale og rekvisition og/eller den supplerende information på rekvisitionen. Åbenlyse fejlregistreringer rettes efter bedste skøn og risikovurdering af personalet på SSI. For at nævne nogle eksempler:

  • En bestilling af Herpes Simplex Virus (HSV) ELISA, på en podepind, rettes umiddelbart til HSV PCR, da ELISA kun kan udføres på en blodprøve
  • Hvis der er bestilt dyrkning for mykobakterier på en paraffinfikseret vævsprøve, som ikke indeholder levende materiale, rettes til PCR for M. tuberculosis, som kan foretages på dødt væv
  • En blodprøve indsendt i tørglas (serum), hvor der er bestilt Mycoplasma pneumoniae PCR, vil blive rettet til M. pneumoniae antistof og kuldeagglutininer (MPT/KAT)

I de tilfælde, hvor det efter personalets bedste skøn og risikovurdering er uklart, hvad rekvirenten ønsker, på grund af uoverensstemmelse mellem rekvisition og prøvemateriale, eller hvor der er tale om et sjældent eller ”potentielt kritisk” prøvemateriale, eksempelvis en operativ biopsi eller spinalvæske, konfereres med relevante akademikere på SSI samt forsøges rekvirenten at blive kontaktet. Det afklarer som oftest situationen. I sjældne tilfælde lykkes det ikke - trods gentagne forsøg - at få fat i rekvirenten eller en stedfortræder. I så fald udføres - om muligt - den mest sandsynlige analyse på materialet for ikke at spilde kostbar tid og vigtigt prøvemateriale.

Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer