Mycoplasmatales i cellekulturer, substrater, vacciner mm. (dyrkning og PCR) (R-nr. 018)

Indikation

Formodning om forekomst af mycoplasmer i cellekulturer, substrater, vacciner mm.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Cellekulturer skal helst være passeret mindst 2 gange i antibiotikum-frit medium, og være dyrket i 3-4 dage efter sidste passage før indsendelsen Adhærerende cellekulturer løsnes og koncentreres og resuspenderes i ca. 8 mL af det gamle medium til et celletal på mindst 105 - 106 celler pr. mL. Ikke-adhærerende celler koncentreres og fremsendes tilsvarende. Yderligere vejledning i prøvebehandling, emballering og forsendelse tilsendes efter aftale.

Rekvirering

Klik her og udfyld venligst rekvisitionsblanket "Sample Submission Form. 

Udfyldt rekvisitionsblanket bedes vedlagt prøven.  

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Dyrkningssvar: Mycoplasma påvist eller ikke påvist. Resultat af artsidentifikation

PCR svar: Mycoplasma DNA påvist eller ikke påvist ved PCR.

Svartid

Endeligt analysesvar afgives efter 4 uger hvis mycoplasma ikke påvises. Ved positive fund afgives telefonisk svar når infektionen er påvist og endeligt skriftligt svar afgives når artsidentifikation forligger.

Tolkning og reference-værdier/interval

Rådgivning om resultaternes betydning kan fås ved telefonisk henvendelse til laboratoriet.

Bemærkning

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

Sensitivitet og specificitet

Den kliniske sensitivitet afhænger af den inficerende art, transport omstændigheder og infektions load.

For PCR undersøgelsen er detektionsgrænsen < 50 mycoplasma genomer per reaktion.

Analysens princip

Påvisning ved dyrkning på og i specialsubstrater. Der anvendes et bredt udvalg af vækstmedier således at de fleste mycoplasmaarter påvises. Dyrkning gentages efter dyrkning på Vero celler. Desuden foretages mycoplasma DNA påvisning ved PCR. Artsbestemmelse udføres bla. ved væksthæmning med specifikke antisera.

Synonym

Mycoplasmer i cellekulturer m.m., dyrkning

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Pris

Artikel nr. Pris 2024
439 3.017,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Legionella & Mycoplasma 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00