Human immundefektvirus 1+2 (antistof+Ag) (antistof og antigen screeningstest) (R-nr. 250)

Indikation

Diagnostik ved formodning om HIV infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL
  • EDTA-, heparin- eller citratblod 5 (3) mL
  • Plasma 2 (1) mL

Første prøve tages når formodning om HIV infektion opstår.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Evt. kliniske symptomer og evt. tidspunkt for smitteudsættelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

HIV antistof/antigen ikke påvist: Negativt resultat i screening eller gentagent reaktivt resultat kombineret med negativt resultat i konfirmatorisk undersøgelse: Patienten er ikke smittet med HIV.

HIV-1 antistof påvist: Reaktiv i screeningstest samt positivt resultat i HIV-1 konfirmatorisk undersøgelse: Patienten er smittet med HIV-1.

HIV-2 antistof påvist: Reaktiv i screeningstest samt positivt resultat i HIV-2 konfirmatorisk undersøgelse: Patienten er smittet med HIV-2.

HIV-1 antistof inkonklusiv: Reaktiv i screeningstest samt reaktivitet i konfirmatorisk analyse med kun ét eller få HIV specifikke antigener. Ny prøve bør undersøges. Hvis en ny prøve, taget mindst to uger efter første prøve, viser samme resultat i ELISA og konfirmatorisk undersøgelse, og desuden er negativ i HIV-1 antigen test, drejer det sig om uspecifik reaktivitet, der ikke er relateret til HIV-1 eller HIV-2 infektion.

Bemærkning

Når en person første gang findes HIV antistof positiv, anbefales ny prøve undersøgt for at udelukke evt. fejl ved prøvetagning eller i laboratoriet.

HIV er anmeldelsespligtigt. Ved ny diagnosticering af HIV fremsendes en HIV-anmeldelsesformular til rekvirerende læge til videre udfyldelse.

Analysens princip

Diagnostik: Prøven undersøges med immunkemisk metode der detekterer både antistoffer og antigen. Hvis denne er reaktiv, udføres konfirmatorisk undersøgelse for HIV specifikke antistoffer (Western Blot) og test for HIV-Antigen. Det samlede resultat besvares som ikke påvist eller påvist.

Synonym

HIV-1 antistof, antigen og HIV-2 antistof, antigen

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+antigen); arb.k.(proc.) = ?
342051000900000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Serum
342051000100000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Fuldblod
342051001000000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Serum eller koagelblod
342051000800000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Blod (EDTA-glas)
342051001500000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Plasma
342051017100000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Blod (heparin-glas)
342051017500000 HIV 1 og HIV 2 antigen- og antistofundersøgelse - Blod (citrat-glas)

Svarkode

NPU12688 P—Human immundefektvirus 1(ag; p24); arb.k.(proc.) = ?
NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(Ab+ag); arb.k.(proc.) 
NPU53997 P—Human immundefektvirus 1(gp120)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU53998 P—Human immundefektvirus 1(gp41)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU53999 P—Human immundefektvirus 1(p31)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54012 P—Human immundefektvirus 1(p24)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54013 P—Human immundefektvirus 1(p17)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54014 P—Human immundefektvirus 2(gp105)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54015 P—Human immundefektvirus 2(gp36)-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
401 982,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00