Rickettsia antistof (IgG, IgM) (R-nr. 354)

Indikation

Formodning om rickettsiose, uafklaret feber, udslæt (evt. med eschar) efter flåt- eller insektbid, især i forbindelse med rejseaktiviteter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved akutte infektioner fremkommer antistoffer efter ca. 1-2 ugers sygdom. Dog ses forekomst af antistoffer i nogle tilfælde først efter 2-3 uger. Prøver taget med 1 uges mellemrum kan være nødvendige for at påvise titerstigning og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om kliniske symptomer (evt. flåtbid), sygdomsvarighed, udlandsophold og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret angives i titerenheder, tilføjet oplysning om grænseværdier, som angiver hvornår prøven er positiv/negativ for henholdsvis R. rickettsii og R. typhi.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

IgG-værdier ≥ 512: Betragtes som positiv.
IgG-værdier = 256: Inkonklusiv.
IgG-værdier < 256: Specifikt antistof ikke påvist.
IgM-værdier ≥ 64: Betragtes som positiv.
IgM-værdier < 64: Specifikt antistof ikke påvist.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 512.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 64.

Analysens princip

Antistoffer påvises mod hele bakterieceller ved immunofluorescensmikroskopi. Resultatet angives som en titer.

Synonym

Plettyfus, Marseillefeber, Rickettsiose, Rocky mountains spotted feber

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00354
NPU17417 P—Rickettsia antibody; arb.subst.c.(list;proc.)
140281000100000 Rickettsia IgG, IgM - Fuldblod
140281000900000 Rickettsia IgG, IgM - Serum
140281001000000 Rickettsia IgG, IgM - Serum eller koagelblod

Svarkode

SSI00354 Rickettsia-antistof
NPU27826 P—Rickettsia typhi-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27827 P—Rickettsia typhi-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28478 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28479 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
613 2.410,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00