Helicobacter pylori antistof (IgG) (R-nr. 316)

Indikation

Øvre dyspepsi, mavesmerter, anæmi af længere varighed. Se også under bemærkninger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Til vurdering af behandlingseffekt tages prøve før behandlingen iværksættes samt 6 måneder efter behandlingen.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant). Den kliniske problemstilling skal angives nøjagtigt. Drejer det sig om kontrol af behandlingseffekt, skal dette anføres.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret angives i arbitrære enheder tilføjet oplysning om grænseværdierne, som angiver hvornår prøven er positiv, negativ eller inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Negativt resultat: 90% af patienterne har ikke H. pylori infektion.

Positivt resultat: 75% af patienterne har aktuel H. pylori infektion. Ved kontrol af behandlingseffekt er halvering af antistofmængden (målt i arbitrære enheder) i løbet af minimum 3-6 måneder tegn på effektiv behandling.

Bemærkning

Ved behandlingskontrol anbefales analysen R-nr. 122 Helicobacter pylori: Antigen i fæces. Ved manglende behandlingseffekt anbefales gastroskopi med biopsitagning med henblik på dyrkning og resistensbestemmelse.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 1,1± 16,37% = 1,1 (0,92 – 1,28) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 1,1 arbitrære enheder.

Analysens princip

Påvisning af IgG antistoffer mod Helicobacter pylori ved ELISA. Til kontrol af behandlingseffekt genundersøges tidligere indsendte prøver fra patienten sammen med den aktuelle prøve, og prøvernes indhold af antistoffer angives i forhold til tidligere prøve.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU08048 P—Helicobacter pylori-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
143211000900000 Helicobacter pylori IgG - Serum
143211000100000 Helicobacter pylori IgG - Fuldblod
143211001000000 Helicobacter pylori IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08048 P—Helicobacter pylori-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
442 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00