Bordetella (B. pertussis og B. parapertussis) (dyrkning) (R-nr. 130)

Indikation

Formodning om kighoste (tussis convulsiva). Vurdering af smittefrihed. Kan være positiv fra symptomdebut og op til 2 uger derefter.

I tilfælde af at patienten har været behandlet med makrolidantibiotika er påvisning ved dyrkning ikke mulig. I så fald anbefales det at anvende PCR.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Sekret fra nasopharynx

Prøvetagningsteknikken er afgørende for udfaldet af undersøgelsen. Podepinden føres op bag den bløde gane og gnides mod næsesvælgets bagvæg. Podepinden stikkes helt ned i transportglasset og afklippes.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, da bakterierne her findes i størst antal. Det tilrådes at tage flere podninger, gerne samtidigt. Efter de første 2 ugers sygdom falder antallet af bakterier i nasopharynx markant, og diagnostik vha. dyrkning er derfor ikke længere mulig. PCR for kighoste er en mere følsom analyse og kan anvendes i op til 3-4 uger med symptomer, se R-nr. 136. Ved sygdomsvarighed over 2 uger hos personer over 7 år foreslås bestemmelse af Bordetella pertussis antistof (IgG),se R-nr. 667.

Se grafikken: "Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode" (pdf)

Thumbnail: Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Varighed af symptomer, vaccinationsstatus og evt. behandling ønskes oplyst.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven bør så vidt muligt forsendes med det samme, da kighostebakterier er meget følsomme for temperatursvingninger. Eventuel opbevaring bør ske på køl (2-8 °C).

Svar

Vækst af eller ikke vækst af Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis eller andre Bordetella arter.

Svartid

Skriftligt svar afsendes 4-6 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af B. pertussis betyder, at patienten har kighoste. Fund af B. parapertussis betyder at patienten har en luftvejsinfektion, som kan minde om kighoste men er mildere og ufarlig. Patienter vurderes som smittefri efter negativt resultat af 3 dyrkninger taget med 3-4 dages mellemrum. De fleste patienter vil være smittefri efter 5 dages behandling med et makrolidantibiotikum.

Fravær af B.pertussis i prøven udelukker ikke kighoste. Ved symptomer i mere end 2 uger er følsomheden af analysen som nævnt meget lav.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: 56%.

Specificitet: 100%.

Analysens princip

Dyrkning for B. pertussis og B. parapertussis på specialsubstrat med efterfølgende identifikation med MALDI-TOF. I tilfælde af positivt resultat svares: Vækst af B. pertussis eller vækst af B. parapertussis. Eventuelt fund af andre Bordetella arter vil fremgå af svaret. I tilfælde af overvækst af konkurrerende mikroorganismer svares: Pladen overvokset, ny prøve tilrådes.

Synonym

Kighoste, dyrkning

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU06151 Sekr(Nasoph)?Bordetella; taxon(proc.) = ?
101402021010242 Bordetella pertussis (kighoste) Dyrkning - Sekret - Næsesvælgrum (nasopharynx)

Svarkode

NPU06151 Sekr(Nasoph)?Bordetella; taxon(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
34025 435,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00