Bordetella (DNA) (B. pertussis, B. parapertussis og Bordetella spp.) (R-nr. 136)

Indikation

Formodning om kighoste (tussis convulsiva). Kan være positiv fra symptomdebut og 3–4 uger derefter. Metoden er specielt velegnet i den akutte fase af sygdommen og er mere følsom end dyrkning. 

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Podemateriale fra nasopharynx udtaget som til dyrkning. Efter særlig aftale kan andet prøvemateriale undersøges. Hvis prøven samtidig ønskes undersøgt ved dyrkning, tilrådes det at tage mindst 2 podninger.

Prøvetagningsteknikken er afgørende for udfaldet af undersøgelsen. Podepinden føres op bag den bløde gane og gnides mod næsesvælgets bagvæg. Podepinden stikkes helt ned i transportglasset og afklippes.

Prøvetagning foretages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Efter ca. 4 ugers hoste falder mængden af bakterielt DNA i nasopharynx markant og diagnostik vha. PCR er ikke længere pålidelig. Ved sygdomsvarighed over 4 uger hos personer fra og med 8 år foreslås bestemmelse af Bordetella pertussis antistof (IgG), se R-nr. 667.

Se grafikken: "Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode" (pdf)

Thumbnail: Diagnostik af kighoste - valg af korrekt metode

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kighostepodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Bordetella pertussis:

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Bordetella parapertussis:

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Bordetella species (tilstedeværelse af Bordetella art, herunder B. pertussis, B. holmesii og B. bronchiseptica):

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analyseresultat afsendes (skriftligt/elektronisk) samme dag.

Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar (skriftligt/elektronisk) afsendes dagen efter.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvises DNA fra B. pertussis er det foreneligt med aktuel kighoste. Påvisning af DNA fra B. parapertussis betyder at patienten har en luftvejsinfektion, som kan minde om kighoste men er mildere og ufarlig. Ved analysesvaret "Bordetella species påvist" skal forstås, at der er påvist DNA fra en Bordetella art, men at det ikke er muligt at fastslå hvilken. Ved klinisk eller epidemiologisk mistanke om kighoste bør svaret derfor tolkes som "sandsynligvis B. pertussis", og gældende retningslinjer bør følges. Asymptomatisk bærertilstand er beskrevet. I sjældne tilfælde kan et positivt analysesvar for B. parapertussis skyldes DNA fra B. bronchseptica, der som oftest stammer fra smittet hund eller kat og sjældent giver symptomer humant.

Da der ved PCR påvises både levende og døde bakterier, kan PCR ikke anvendes til behandlingskontrol eller til at afgøre om patienten smitter.  

Negativt analyseresultat udelukker ikke kighoste. Ved symptomer i mere end 3-4 uger er følsomheden af analysen lav. 

Bemærkning

Samme prøve kan undersøges for Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae ved PCR. 

Analysens princip

DNA fra Bordetella påvises ved PCR amplificering af insertion sekvens IS481 for Bordetella pertussis og Bordetella holmesii, og IS1001 for Bordetella parapertussis. Positivt resultatkonfirmeres ved PCR amplificering af andre Bordetella species specifikke gen sekvenser. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. 1-3% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 136
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Kighoste

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14582 Syst(spec.)?Bordetella(DNA); arb.k.(liste; proc.)
121455000010242 Bordetella pertussis/parapertussis (kighoste) DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)

Svarkode

NPU14582 Bordetella(DNA)
NPU14583 Syst(spec.)—Bordetella parapertussis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14584 Syst(spec.)—Bordetella pertussis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SMD00136 Bordetella species(DNA)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
23545 642,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00