Ornitose (psittakose) antistof (R-nr. 371)

Indikation

Formodning om ornitose, specielt ved luftvejsinfektion efter kontakt med fugle.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven tages tidligst muligt i sygdomsforløbet. Derefter ny prøve efter 2-3 uger og evt. tredje prøve 6-8 uger senere.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

CKT: Positiv/negativ. Positivt resultat angives som styrkegrader: 1, 2, 3 osv. Stærkest positive fund er ca. 20. Analyseusikkerheden er +/-1 styrkegrad, fx (5) 6 (7). Hvis det positive resultat er atypisk, angives ingen styrkegrad og svaret formuleres: Positiv, uaflæselig. I de sjældne tilfælde hvor prøven binder komplement uden tilstedeværelse af antigen svares: Prøven antikomplementær.

Chlamydia pneumoniae/psittaci: Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding. 

Svartid

Se svartid under de enkelte analyser.

Tolkning og reference-værdier/interval

CKT: En stigning på ≥ 3 styrkegrader eller en styrkegrad på > 6 tyder på aktuel infektion med Chlamydia. Eftersom der anvendes et gruppeantigen, skal et positivt fund altid sammenholdes med de kliniske symptomer og epidemiologiske forhold.

IgG/IgM: Titer ≥ 10 af IgM antistoffer og/eller titer ≥ 200 af IgG antistoffer er tegn på aktuel/nylig C. psittaci infektion. En > 4-fold stigning til titer 100 eller højere af antistoffer er sikkert tegn på aktuel/nylig infektion med C. psittaci. IgG antistoffer kan hos mange patienter påvises længe efter overstået infektion. Der ses ofte udtalte krydsreaktioner mellem C. pneumoniae og C. psittaci. Analyse er ikke fuldt valideret til diagnostik af ornitose/psittakose, men positive resultater svares ud og giver indikation på ornitose/psittakose.

Bemærkning

Ved primær infektion påvises IgM antistoffer som regel 2-3 uger og IgG antistoffer som regel 5-6 uger efter smittetidspunktet. Krydsreaktion med antistoffer mod C. trachomatis, C. pneumoniae og enkelte andre species, fx Bartonella, forekommer. Positiv CKT og negativ IgG/IgM ses relativt hyppigt ved en C. psittaci infektion, årsagen er bl.a. at ikke alle serovar af C. psittaci er inkluderet i testen. Diagnosen kan stilles tidligere og med større sikkerhed ved PCR, man skal være opmærksom på at sekret fra nedre luftveje er mere velegnet til PCR for C. psittaci end podning fra de øvre luftveje.

Måleområde og måleusikkerhed

Se under de enkelte analyser.

Analysens princip

CKT: Komplementbindingstest med et gruppeantigen som er fælles for Chlamydia pneumoniae, C. psittaci og C. trachomatis.

IgG/IgM: Som antigen anvendes C. pneumoniae/psittaci elementærlegemer (den infektiøse form af bakterien), og testen udføres som indirekte immunfluorescenstest med påvisning af IgG og IgM antistoffer. Resultatet angives som en titer. IgM-testens evt. falsk positive resultater forårsaget af reumafaktor er eliminerede. 

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen, kontroller og komplement
Internt reference nummer: R-nr. 371
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Papegøjesyge, psittakose, Chlamydia psittaci

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Antistofbestemmelse for Chlamydia psittaci er ikke akkrediteret.

Bestillingskode

SSI00371 P—Ornitose
142701000100000 Chlamydia psittaci (ornitose) antistof - Fuldblod
142701000900000 Chlamydia psittaci (ornitose) antistof - Serum
142701001000000 Chlamydia psittaci (ornitose) antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08011 P—Chlamydia-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU12061 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU12062 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13628 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13629 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39146 1.687,00
39137 

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00