Human hepatitis A virus antistof (total) (R-nr. 207)

Indikation

Bestemmelse af immunstatus for HAV.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påviste IgG antistoffer foreligger immunitet.

Analysens princip

Påvisning af HAV Total antistoffer ved ELISA.

Synonym

HAV antistof

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU02344 P—Human hepatitis A virus-antistof; arb.k.(proc.) = ? 
341201000100000 Hepatitis A virus antistof (immunstatus) - Fuldblod
341201000900000 Hepatitis A virus antistof (immunstatus) - Serum
341201001000000 Hepatitis A virus antistof (immunstatus) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU02344 P—Human hepatitis A virus-antistof; arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
397 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00