Influenza A virus + Influenza B virus (RNA) (R-nr. 299)

Indikation

Formodning om influenza.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning
 • Nasopharynxsekret
 • Ekspektorat
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet:

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet.
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Prøvens art, diagnose eller symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, trakealsugesæt eller spidsglas.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Påvist Type B, Påvist Type A, eller Ikke påvist. Påvist Type A Subtype H1N1 pdm09. Påvist Type A Subtype H3N2.

Luftvejsmaterialer: Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke (se R-nr. 680), analyseres prøven i hele pakken.

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Negativt resultat udelukker, med stor sandsynlighed, influenzavirus som årsag, idet metoden er meget følsom. Positivt resultat er diagnostisk for aktuel infektion med influenzavirus, og svaret oplyser om type A eller B er påvist. Ved type A angives, hvis der er tale om Subtype H1N1 (pdm09) eller Subtype H3N2. Øvrig typebestemmelse udføres kun på særlig foranledning.

Bemærkning

Akutte virale luftvejsinfektioner påvises bedst ved genteknologisk påvisning af virus.

Indgår i luftvejspakken (se R-nr. 680): (influenza- (A, B), RSV (A, B), metapneumo-, parainfluenza- type 1, 2, 3, 4, adeno-, corona- OC43, 229E, NL63, rhinovirus, entero, parechovirus).

Luftvejsmaterialer: Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakken, analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Direkte påvisning af influenza type A og type B virus ved ekstraktion af RNA efterfulgt af real-time RT-PCR Analysen vil også påvise fugleinfluenza og andre zoonotiske influenza A subtyper.

Target:

 • A: Matrix genet
 • A, H1N1 pdm09: Neuraminidase genet (NA) 
 • A, H3N2: Hemagglutinin genet (HA)
 • B: NB protein/NA gene overlap

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 299
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

På følgende prøvematerialer: BAL, ekspektorat, podning, trachealsekret, nasopharynxsekret.

Bestillingskode

NPU28942 Csv—Influenza A virus+Influenza B virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU58647 Syst(spec.)—Influenza A virus+Influenza B virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
321111020000000 Influenza A+B virus DNA/RNA - Spinalvæske
321112014000000 Influenza A+B virus DNA/RNA - Ekspektorat
321112016000000 Influenza A+B virus DNA/RNA - Trakealsekret
321112017000000 Influenza A+B virus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
321115000010151 Influenza A+B virus DNA/RNA - Podning - Svælg
321115000010242 Influenza A+B virus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
321116015000000 Influenza A+B virus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU28942 Csv—Influenza A virus+Influenza B virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU58647 Syst(spec.)—Influenza A virus+Influenza B virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
SVI00010

Pris

Artikel nr. Pris 2024
49454 1.704,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00