Neisseria meningitidis antistof (MAT) (R-nr. 344)

Indikation

Formodning om meningokoksygdom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet og 1 gang senere, helst i 2.-3. uge efter sygdommens begyndelse.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Positivt resultat angives som styrkegrader: 1, 2, 3 osv. Stærkeste positive fund er ca. 15. Analyseusikkerheden er +/- 1 styrkegrad, fx (5) 6 (7). Hvis det positive resultat er atypisk, angives ingen styrkegrad og svaret formuleres: Positiv, uaflæselig. I de sjældne tilfælde hvor prøven binder komplement uden tilstedeværelse af antigen, svares: Prøven antikomplementær.

Svartid

Analysen udføres én gang hver anden uge, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved meningokoksygdom bliver MAT positiv i 2. sygdomsuge og oftest igen negativ 3-6 måneder efter overstået sygdom. Hos personer der er eller har været koloniseret med meningokokker i svælget, kan MAT være svagt positiv (styrkegrad 1-3). Ved erhvervelse af bærertilstand kan ses serokonversion eller stigning i MAT til ≤ 6 styrkegrader.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 styrkegrad inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på styrkegrad 6.

Analysens princip

Komplementbindingstest med en blanding af varmedræbte meningokokker som antigen. Der anvendes et antal meningokokisolater fra de nærmest foregående år med en repræsentativ serogruppefordeling, for tiden grupperne B, C, W og Y.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen, kontroller og komplement
Internt reference nummer: R-nr. 344
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Meningokokantistoftest, MAT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU02891 P—Neisseria meningitidis-antistof; arb.k.(proc.) = ?
140101000100000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Fuldblod
140101000900000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Serum
140101001000000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU02891 P—Neisseria meningitidis-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
480 1.221,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00