Neisseria meningitidis antistof (MAT) (R-nr. 344)

Indikation

Formodning om meningokoksygdom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet og 1 gang senere, helst i 2.-3. uge efter sygdommens begyndelse.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Positivt resultat angives som styrkegrader: 1, 2, 3 osv. Stærkeste positive fund er ca. 15. Analyseusikkerheden er +/- 1 styrkegrad, fx (5) 6 (7). Hvis det positive resultat er atypisk, angives ingen styrkegrad og svaret formuleres: Positiv, uaflæselig. I de sjældne tilfælde hvor prøven binder komplement uden tilstedeværelse af antigen, svares: Prøven antikomplementær.

Svartid

Analysen udføres én gang hver anden uge, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved meningokoksygdom bliver MAT positiv i 2. sygdomsuge og oftest igen negativ 3-6 måneder efter overstået sygdom. Hos personer der er eller har været koloniseret med meningokokker i svælget, kan MAT være svagt positiv (styrkegrad 1-3). Ved erhvervelse af bærertilstand kan ses serokonversion eller stigning i MAT til ≤ 6 styrkegrader.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 styrkegrad inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på styrkegrad 6.

Analysens princip

Komplementtest med blanding af varmedræbte meningokokker af serogrupperne B og C som antigen.

Synonym

Meningokokantistoftest, MAT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU02891 P—Neisseria meningitidis-antistof; arb.k.(proc.) = ?
140101000100000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Fuldblod
140101000900000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Serum
140101001000000 Neisseria meningitidis (meningokokker) antistof (MAT) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU02891 P—Neisseria meningitidis-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2021
480 1.125,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00