Yersinia enterocolitica antistof (IgG, IgM, IgA) (R-nr. 365)

Indikation

  • Reaktiv artrit
  • Oligoartrit efter gastroenterit
  • Enkel leds smerter/hævelse
  • Knuderosen

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning fra ca. 10 dage efter tarmsymptomernes begyndelse eller efter fremkomst af ledsymptomer.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om dato for sygdommens begyndelse, klinik og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

ELISA svar gives i arbitrære enheder, tilføjet tolkning om prøven er positiv, negativ eller inkonklusiv. Agglutinationssvar angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Grænseværdier for ELISA er angivet på svaret. For agglutinationer ved akut infektion er titer oftest > 200 enheder.

Bemærkning

Ved udredning af reaktiv artrit hvor infektiøst agens ikke er kendt, kan reaktiv artrit efter tarminfektion (asymmetrisk oligoartrit)-kombinationsanalyse anvendes.

Antistoffer fremkommet efter infektion med Y. enterocolitica O:9 krydsreagerer med Brucella antistoffer, ligesom der ved brucellose fremkommer antistoffer der reagerer med Y. enterocolitica O:9.

Måleområde og måleusikkerhed

Y. enterocolitica O:3 (ELISA)
IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,60± 21,08% = 0,60 (0,47-0,73) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,60 arbitrære enheder.
IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,32± 24,29% = 0,32 (0,24-,40) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,32 arbitrære enheder.
IgA: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 0,70± 23,67% = 0,70 (0,53-0,87) arbitrære enheder inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på 0,70 arbitrære enheder.

Y. enterocolitica O:9 (Agglutination)
Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er extrapoleret fra lignende analyser, grundet manglende beregningsgrundlag.

Analysens princip

Antistoffer påvises ved ELISA mod lipopolysakkarid for Y. enterocolitica O:3 og der undersøges for IgG, IgM og IgA. Antistoffer for Y. enterocolitica O:9 undersøges ved agglutination i fortynding 1:50. Negative fund har en titer < 50. Positive fund udtitreres og angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding. Ved reaktivitet over for Y. enterocolitica O:9 undersøges der også for Brucella antistof, da krydsreaktion forekommer.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 365
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Reaktiv artrit

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU13815 P—Yersinia enterocolitica-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
140201001000000 Yersinia enterocolitica O:3 antistof - Serum eller koagelblod
140221000100000 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA - Fuldblod
140221000900000 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA - Serum
140221001000000 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU13815 Yersinia enterocolitica-Ab gruppe
NPU08004 P—Brucella abortus-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU08005 P—Brucella melitensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12647 P—Yersinia enterocolitica(O:9)-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13667 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13668 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13669 P—Yersinia enterocolitica(O:3)-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
617 1.069,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Artrit Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00