Legionella antistof (LAT) (R-nr. 341)

Indikation

Formodning om Legionellainfektion, især ved pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 3 (1) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet. Derefter nye prøver med 1-2 uges mellemrum med henblik på påvisning af eventuel titerstigning. Serokonvertering ses oftest i 3. sygdomsuge, men hos ca. 25% først i 5.-6. uge.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Eventuel tidligere prøve ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Stærk positiv
  • Positiv
  • Negativ

Resultatet angives for hvert antigen (L. pneumophila serogruppe 1 og 3) samt for hver immunglobulinklasse (IgM og IgG).

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Et stærkt positivt IgM eller IgG resultat tyder på en aktuel eller nylig Legionellainfektion. Nogle personer har dog et stærkt positivt antistofniveau selv længe efter infektionen.

Et positivt IgM eller IgG resultat kan ses ved aktuel eller tidligere Legionellainfektion. Hvis niveauet IKKE stiger til stærk positiv over de næste par uger, er der ikke sikre serologisk tegn på aktuel eller nylig Legionellainfektion.

Et negativt resultat udelukker ikke Legionellainfektion, specielt ikke i den tidlige fase af sygdommen.

En sikker diagnose kan stilles ved påvisning af en stigning i antistofniveauet mellem to blodprøver. Hvis der påvises en stigning (2 fold eller mere) i antistofniveauet til positivt/stærkt positivt niveau, vil der til resultatet være knyttet følgende svarbemærkning: Der er påvist en signifikant stigning i antistofniveauet i forhold til tidligere prøve, dette er et sikkert tegn på aktuel eller nylig Legionellainfektion.

Hvis der ikke påvises nogen signifikant ændring i antistofniveauet mellem to prøver, vil der til resultatet være knyttet følgende svarbemærkning: Der er ikke påvist en signifikant ændring i antistofniveauet i forhold til tidligere prøve. 

Bemærkning

Antistoffer kan normalt påvises to til fire uger efter sygdomsdebut, IgM som reglen tidligere end IgG som helt kan udeblive. Legionellainfektion har et bredt klinisk spektrum, fra influenzalignende sygdom til alvorlig lungebetændelse. Der kan dannes antistoffer selv ved mild eller asymptomatisk infektion. Det er kun legionella-lungebetændelse, der er anmeldelsespligtig.

For at påvise en stigning i antistofniveauet bør der tages blodprøver med 1-2 ugers mellemrum i mindst 6 uger efter sygdomsdebut.

Der findes en række Legionella arter og serogrupper, der ikke undersøges for i denne analyse, men de giver kun sjældent sygdom.

I tilfælde af lungebetændelse vil Legionella urin test (LUT) eller specielt Legionella PCR være bedre egnet til at stille diagnosen i den tidlige fase af sygdommen.

Samme (blod/serum) prøve kan undersøges for antistoffer mod Mycoplasma pneumoniae (MPT og KAT) og mod Chlamydia (CKT).

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet ca. 80%
Specificitet for signifikant antistof stigning ca. 99% 

Analysens princip

Ved ELISA påvises IgM og IgG antistoffer mod Legionella pneumophila serogruppe 1 og 3, som er de hyppigste årsager til Legionella lungebetændelse i Danmark.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 341
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Legionella antistoftest, LAT

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14591 P—Legionella-antistof; arb.k.(liste)
141501000100000 Legionella pneumophila antistof (LAT) - Fuldblod
141501000900000 Legionella pneumophila antistof (LAT) - Serum
141501001000000 Legionella pneumophila antistof (LAT) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14591 Legionella-Ab gruppe
NPU28752 P—Legionella pneumophila serogroup 1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28753 P—Legionella pneumophila serogroup 1-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU28754 P—Legionella pneumophila serogroup 3-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28755 P—Legionella pneumophila serogroup 3-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
SSI00341
SVI00341

Pris

Artikel nr. Pris 2024
481 929,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00