Luftvejsvirus, pakke (influenza- (A, B), RSV (A, B), metapneumo-, parainfluenza- type 1, 2, 3, 4, adeno-, corona- OC43, 229E, NL63, HKU1, SARS CoV 2, rhino- og enterovirus) (PCR) (R-nr. 680)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer, feber af ukendt årsag.

Pludselig uventet død.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virusdyrkning hæmmes af mediet.
  Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning.
  Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse.
  BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Evt. med typeangivelse.

(Se de respektive underliggende analyser)

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med det påviste virus. Luftvejsvirus kan forårsage såvel øvre som nedre luftvejsinfektioner. Disse virus kan give alvorlige infektioner hos bl.a. immunsupprimerede patienter. Infektioner med flere agens hos børn er ikke ualmindeligt.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 680
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Respirationsvejsvirus

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

For DANAK akkreditering af analyserne i luftvejspakken: Se de enkelte analyser.

Bestillingskode

SSI00680
330572014000000 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Ekspektorat
330572016000000 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Trakealsekret
330572017000000 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Nasopharynxsekret
330575000010151 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Podning - Svælg
330575000010242 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
330576015000000 Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU12113 Syst(spec.)—Poliovirus; arb.k.(proc.) = ?
NPU14462 Syst(spec.)—Adenovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14644 Syst(spec.)—Enterovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27677 Syst(spec.)—Human coronavirus 229E(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27682 Syst(spec.)—Human coronavirus NL63(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27687 Syst(spec.)—Human coronavirus OC43(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28215 Syst(spec.)—Metapneumovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28216 Syst(spec.)—Parainfluenzavirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28217 Syst(spec.)—Respiratorisk syncytialvirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53973 Syst(spec.)—Human coronavirus HKU1(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU59097 Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00274
SSI00299
SVI00010

Pris

Artikel nr. Pris 2024
81302 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00