Streptococcus pneumoniae vaccinationsstatus (IgG) (R-nr. 695)

Indikation

Kontrol af pneumokokantistofniveauet efter pneumokokvaccination af voksne. Behovet for antistofmåling forud for eventuel revaccination vurderes individuelt. Er der gået mere end fem år efter den primære vaccination skønnes risikoen for kraftige lokalreaktioner ved revaccination dog at være på niveau med risikoen ved primærvaccinationen, hvorfor kontrol af antistofniveauet kan udelades før en revaccination. Undersøgelsen kan endvidere anvendes i tilfælde af usikker vaccinationsstatus.

Ved udredning af immundefekt foreslås R-nr. 706.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven bør tages mindst 4 uger efter udført vaccination.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Der er følgende svarmuligheder:

  • Beskyttet - Der anbefales ikke revaccination 
  • Ubeskyttet - Det anbefales at vaccinere patienten

Ovenstående vurdering foretages ud fra den geometriske middelværdi af koncentrationer af antistoffer mod 12 repræsentative kapseltyper.

Oplysninger om individuelle koncentrationer af de 12 serotypespecifikke antistoffer kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

Svartid

Analysen udføres mindst 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter. I oktober til december kan svar tiden være forlænget.

Tolkning og reference-værdier/interval

Svaret indeholder anbefaling om eventuel revaccination.

Sensitivitet og specificitet

Analysen bruges til at vurdere respons på vaccination, men den kliniske sensitivitet er ikke kendt.

Analysens princip

Prøvens indhold af IgG pneumokokantistoffer mod 12 repræsentative kapseltyper (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) bestemmes med luminex-metode.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 695
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Pneumokokantistoffer (polysakkaridvaccine), Pneumokok

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12001 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
141261000100000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Fuldblod
141261000900000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Serum
141261001000000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12001 Streptococcus pneumoniae-IgG-P

Pris

Artikel nr. Pris 2024
81657 1.261,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Pneumokoklaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00