Streptococcus pneumoniae antistof (IgG) (antistof 23-valent) (R-nr. 695)

Indikation

Kontrol af pneumokokantistofniveauet efter pneumokokvaccination med den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23). Behovet for antistofmåling forud for eventuel revaccination vurderes individuelt. Er der gået mere end ti år efter den primære vaccination skønnes risikoen for kraftige lokalreaktioner ved revaccination dog at være på niveau med risikoen ved primærvaccinationen, hvorfor kontrol af antistofniveauet kan udelades før en revaccination. Undersøgelsen kan endvidere anvendes i tilfælde af usikker vaccinationsstatus.

Statens Serum Instituts forslag til pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet kan findes her. I rapporten findes information om sygdom forårsaget af pneumokokker, information om vaccinerne, rådgivning om valg af vaccinationsregime og revaccination. Rapporten anbefaler følgende vedrørende revaccination med den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23):

Tidsrum siden sidste PPV23 Revaccination efter individuel klinisk vurdering Bør der måles antistoffer før eventuel revaccination
< 3 år  Revaccination kan overvejes, hvis patienten både er immunsupprimeret og tidligere har haft invasiv pneumokoksygdom (IPS).  Ja 
3-5 år  Revaccination kan overvejes, hvis patienten har særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.  Ja 
5-10 år  Revaccination kan være indiceret for patienter med forhøjet risiko (alle risikogrupper) for invasiv pneumokoksygdom.  Ja 
> 10 år  Revaccination for patienter med forhøjet risiko (alle risikogrupper) for invasiv pneumokoksygdom.

Raske personer over 64 år foreslås revaccineret efter 10 år uden antistofmåling. 
Nej 

Inddeling af risikogrupper, se original rapport.

Ved udredning af immundefekt foreslås R-706 Streptococcus pneumoniae antistof (7/13-valent).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven bør tages mindst 4 uger efter udført vaccination.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Der er følgende svarmuligheder:

  • Beskyttet - Der anbefales ikke revaccination 
  • Ubeskyttet - Det anbefales at vaccinere patienten

Ovenstående vurdering foretages ud fra den geometriske middelværdi af koncentrationer af antistoffer mod 12 repræsentative kapseltyper.

Oplysninger om individuelle koncentrationer af de 12 serotypespecifikke antistoffer kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

Svartid

Analysen udføres mindst 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter. I oktober til december kan svartiden være forlænget, da der i disse måneder indsendes et meget højt antal prøver til denne analyse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Svaret indeholder anbefaling om eventuel revaccination.

Sensitivitet og specificitet

Analysen bruges til at vurdere respons på vaccination, men den kliniske sensitivitet er ikke kendt.

Analysens princip

Prøvens indhold af IgG pneumokokantistoffer mod 12 repræsentative kapseltyper (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) bestemmes med luminex-metode.

Synonym

Pneumokokantistoffer (polysakkaridvaccine), Pneumokok

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12001 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
141261000100000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Fuldblod
141261000900000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Serum
141261001000000 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) antistof (23 valent) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12001 P—Streptococcus pneumoniae-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2020
81657 1.144,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Pneumokoklaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00