Vand med henblik på påvisning og kvantificering af Legionella (R-nr. 028)

Indikation

Ønske om kendskab til indholdet af levende og dyrkbare Legionella i brugsvand, badevand, brusevand, bestemte lokaliteter, tappesteder på patientstuer på et sygehus, vand fra spa-bad og lignende, eventuelt som led i en smitteudredning. Biofilm, slam og lignende kan også undersøges, men disse analyser falder udenfor akkrediteringen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Frisk aftappet vand

Tappeflaske, 1 liter, med tilsat kaliumthiosulfat. Rekvireres i Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol. Tappevejledning og forsendelsesinstruktion medfølger.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Tilstrækkeligt solid emballering til at sikre prøven mod mekanisk overlast under transporten. 

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. 

Svar

  • Antal CFU/Liter med angivelse af begrænset serogruppe (serogruppe 1, serogruppe 2-14 eller Legionella species (non-pneumophila).

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Se evt. publikationerne "Råd og anvisninger om Legionella", Statens Serum Institut, 1995. "Legionella i varmt brugsvand, overvågning, udredning og forebyggelse af Legionærsygdom", Statens Serum Institut, 2000.

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: 10 til 100 kolonidannede enheder pr liter. Man skal være opmærksom på, at kraftig vækst af andre bakterier samt anden forurening kan nedsætte sensitiviteten. Desuden gror ikke alle Legionella arter/typer optimalt under de givne omstændigheder og nogle kan være i en levende men ikke dyrkbar fase.

Specificitet: 100%.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde 10 til > 600.000 CFU/L. Sikker kvantificering er først mulig ved ≥ 5000 CFU/L, ved under 1000 CFU/L er usikkerheden betydelig op til 10 x.

Analysens princip

Indholdet af dyrkbare legionellabakterier bestemmes direkte og efter opkoncentrering ved dyrkning på agarplader. Påvisning kan suppleres med identifikation (arts- og serogruppe/subgruppe-bestemmelse) samt DNA typning, det sidste dog især ved smitteudredning. Identifikation og DNA typning udføres gratis for rekvirenten ved en smitteudredning Typningen af påviste Legionella er ikke omfattet af akkrediteringen.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Pris

Artikel nr. Pris 2024 (ex. moms)
1000171 (1-8 analyser pr. år) 1.907,00
87709 (9-25 analyser pr. år)  1.433,00
87711 (mere end 25 analyser pr. år)  1.302,00
39158 (Serogruppebestemmelse af Legionella)  1.163,00

Læs mere om vores Legionella undersøgelser.

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Legionella & Mycoplasma 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00